Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het bezoek van de Minister-President aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en IranAntwoord op vragen van het lid Karabulut over het bezoek van de Minister-President aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2019D33077

Hierbij bied ik, mede namens de Minister-President, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut over het bezoek van de Minister-President aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Deze vragen werden ingezonden op 12 juli 2019 met kenmerk 2019Z15123.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister-President, op vragen van het lid Karabulut (SP) over het bezoek aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat u volgende week een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Trump?

Antwoord

Ja, ik kan bevestigen dat minister-president Rutte en president Trump elkaar spraken op 18 juli jl.

Vraag 2

Welke zaken bent u voornemens dan te bespreken?

Antwoord

Er is onder meer gesproken over de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten, ontwikkelingen op het gebied van internationale handel en samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Ook de situatie met betrekking tot Iran is ook aan bod gekomen. De minister-president heeft aangegeven dat het Nederlandse kabinet het verzoek van de VS over een bijdrage aan de veiligheid in de Straat van Hormuz momenteel bestudeert.

Vraag 3
Deelt u de zorgen over de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran?

Vraag 4

Bent u bereid in de Verenigde Staten op deze zorgen te wijzen en te waarschuwen voor een nieuwe oorlog? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 3 en 4

Zoals ik op verschillende momenten al heb uitgesproken, waaronder tijdens het recente Algemeen Overleg over de Raad Buitenlande Zaken op 3 juli jl., maak ik me zorgen over spanningen in de Golf. Nederland roept met regelmaat alle betrokken partijen, zowel in bilaterale als in multilaterale gelegenheden, op tot de-escalatie van spanningen in de Golf en rond het nucleaire akkoord. In alle gevallen dient de vrije en veilige doorvaart van koopvaardijschepen in de regio te worden gegarandeerd.

Ik blijft Iran aanspreken op de verplichtingen die het land is aangegaan onder het nucleaire akkoord en het belang dat Iran zich hieraan houdt. Tevens spreek ik Iran aan op onverkwikkelijk gedrag in de regio (m.n. hun rol in conflicten in Jemen en Syrië en het steunen van terroristische organisaties als Hezbollah). Ook blijf ik mijn zorgen rond het Iraanse ballistische raketprogramma uitspreken.

Vraag 5

Ziet u mogelijkheden om in internationaal verband, mogelijk via de Verenigde Naties, tot een initiatief te komen tot de-escalatie van de spanningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zowel zelfstandig als in EU-verband werkt Nederland aan de-escalatie van spanningen, o.a. door het inzetten op het behoud van de nucleaire deal met Iran. In dat kader steunt Nederland de diplomatieke inspanningen van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk, nog voor uw vertrek naar de Verenigde Staten, te beantwoorden?

Antwoord

Het is helaas niet gelukt om de vragen binnen de door u gestelde termijn te beantwoorden.


Indiener

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 10634 )

Publicatiedatum
23 Augustus 2019Gerelateerd

Het bezoek aan de Verenigde Staten en de hoogopgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

Het bericht dat Iran nieuwe centrifuges gaat ontwikkelen om uranium te verrijken

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl