Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de zeehondenjacht in CanadaAntwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de zeehondenjacht in Canada

Keywords:
Zaaknummer: 2019D22048

Geachte Voorzitter,

Hierbij treft u de beantwoording aan mede namens de minister van Buitenlandse Zaken van de vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over de zeehondenjacht in Canada, die op 10 april 2019 werden ingezonden.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2019Z07268

1

Is het u bekend dat de zeehondenjacht in Canada, waarbij jaarlijks tienduizenden zeehonden neergeschoten of doodgeknuppeld worden voor zeehondenbont, vandaag van start gaat?

Antwoord

Ja.

2
Bent u bereid om de Canadese overheid op te roepen een einde te maken aan deze commerciële zeehondenjacht, net zoals uw ambtsvoorgangers dat de afgelopen jaren deden? Zo ja, hoe gaat u daar op korte termijn invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

3
Bent u bereid op korte termijn de Canadese ambassadeur de Nederlandse positie ten aanzien van de zeehondenjacht kenbaar te maken, alsmede te pleiten voor een onmiddellijke stop op de subsidiëring van de jacht door de Canadese overheid? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 3

De Canadese overheid is goed op de hoogte van het standpunt van Nederland over dit onderwerp. Ook de andere EU-lidstaten steunen dit standpunt. Om die reden is ook al jarenlang de import van zeehondenproducten in de EU verboden. Ik zie geen noodzaak om de Canadese overheid of de Canadese ambassadeur van het Nederlandse standpunt persoonlijk op de hoogte te stellen. Daarnaast wordt de commerciële zeehondenjacht niet door de Canadese overheid gesubsidieerd.

Antwoord op

De zeehondenjacht in Canada (10 April 2019)
Reactietijd: 48 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)

Stef Blok (VVD)


Gericht

Femke Merel Van Kooten-Arissen (LvKA)


descriptionAccess ( 9376 )

Publicatiedatum
28 Mei 2019Gerelateerd

De zeehondenjacht in Canada

De lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada, naar aanleiding van het rondetafelgesprek over het EU-Canada-vrijhandelsverdrag CETA van 6 november 2019

De investeringen van Nederlandse pensioenfondsen in controversiële wapenhandel

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Een werkbezoek aan het bedrijf HZPC in Joure en het artikel ‘HZPC verplaatst aardappelonderzoek naar Canada’

Het bericht 'Kanada fordert Unterstützung von Maas'

Het transport -met dodelijke afloop- van 20.800 kalkoenskuikentjes per vliegtuig van Canada naar Nederland

De berichten dat make-up asbest bevat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl