Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de beelden van een paard met een brandend dekje in de EftelingAntwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over de beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling

Keywords:
Zaaknummer: 2019D20647

Geachte Voorzitter,

 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) over de beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling (kenmerk 2019Z07482, ingezonden 11 april 2019).

 

 

 

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

 

2019Z07482

 

1

Kent u de beelden van een show in de Efteling, waarbij een paard met een brandend dekje door een arena gereden wordt?

Antwoord

Ja.

 

2

Wist u dat de paarden bij de Efteling gebruikt worden om, tegen hun instinct in, te galopperen met een brandend dekje?

Antwoord
Dat was mij niet bekend.

 

3

Erkent u dat een paard een vluchtdier is en zeer gevoelig is voor zaken die het dier als een potentiële bedreiging ziet?

Antwoord

Ja.

 

4

Erkent u dat het brandende vuur daarom, ondanks eventuele training, angst en stress kan opleveren voor het paard?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk. Echter, inspecties van de NVWA hebben geen overtredingen aangetoond. Bij het betreffende paard zijn geen stress of verwondingen geconstateerd.

5

Deelt u de mening dat de Efteling hiermee een onnodig risico neemt voor het welzijn van het paard? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is de verantwoordelijkheid van iedere houder om het welzijn en de gezondheid van zijn paarden te waarborgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in verband met deze voorstelling geen overtreding van de dierenwelzijnsregelgeving vastgesteld.

 

6

Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Efteling en hen hierop aan te spreken? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 

 

Antwoord

Ik ben mij ervan bewust dat het beeld van het paard met het brandende dekje veel emoties en discussies heeft losgemaakt. Aangezien er geen overtreding is vastgesteld, wil ik terughoudend zijn in het aanspreken van de Efteling op dit punt. Uiteraard zal de NVWA, net als bij andere bedrijven waar dieren worden ingezet, inspecties blijven uitvoeren bij de Efteling.

7

Wanneer is het welzijn van de paarden in de Efteling voor het laatst gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en met welke frequentie worden deze controles uitgevoerd?

 

Antwoord

Op 10 april 2019 is er een inspectie uitgevoerd bij de paarden in de Efteling naar aanleiding van een bij de NVWA binnengekomen melding.

 

8

Wordt daarbij door een onafhankelijke dierenarts gecontroleerd of de paarden

brandwonden oplopen ondanks het beschermende dekje? Zo ja, wat werd er

geconstateerd? Zo nee, waarom niet?

9

Controleert de NVWA ook of het paard stress of angst signalen laat zien tijdens de show? Zo ja, wat werd er geconstateerd? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Antwoord op vragen 8 en 9

De inspectie is uitgevoerd door een inspecteur samen met een dierenarts van de NVWA. Er is gecontroleerd of de paarden brandwonden vertoonden en of het paard met het brandende dekje voor, tijdens of na de show tekenen van stress vertoonde. Er zijn geen brandwonden vastgesteld en er is geen stress bij de paarden geconstateerd. Het betreffende paard was gedurende de hele tijd rustig, ontspannen, vertoonde ontspannen oren en gedrag en had een constante rustige ademhaling.

 

De NVWA constateerde ook dat er meerdere lagen dekens worden gebruikt. De Efteling geeft aan veiligheidsmaatregelen te hebben ter bescherming van de paarden, het publiek en de ruiters.

 

10

Beoordeelt u de gang van zaken in de Efteling in strijd met de Wet dieren artikel 1.3.3 en 2.1? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Bij de inspectie door de NVWA is geen overtreding van artikel 2.1 van de Wet dieren geconstateerd. In artikel 1.3 Wet dieren erkent de wetgever de intrinsieke waarde van het dier, met als basis de “vijf vrijheden”, zoals het gevrijwaard zijn van dorst, honger, stress, angst, etc. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het stellen van regels door de overheid. Derhalve houdt de NVWA geen toezicht op de naleving van artikel 1.3, derde lid van de Wet dieren. De “vijf vrijheden” komen tot uiting in de onderliggende regelgeving, zoals het Besluit houders van dieren. De NVWA houdt wel toezicht op de naleving van deze regelgeving.

 

11

Erkent u dat een paard rond laten galopperen met een brandend dekje volledig tegen het instinct van het paard in gaat en dat er onnodige risico’s worden genomen door de kans op verwonding?

Antwoord

Ik verwijs u hiervoor naar mijn antwoorden op de vragen 3, 4 en 5.

 

12

Deelt u de mening dat dit bovendien allemaal plaats vindt slechts ter vermaak van

mensen?

 

Antwoord
In dit geval werd de voorstelling met het paard gehouden ter vermaak. Op grond van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is dit toegestaan.

 

13

Deelt u de mening dat het niet meer van deze tijd is om paarden te gebruiken voor entertainment?

Antwoord
Er bestaan veel situaties waarin paarden worden ingezet en waarbij sprake is van vermaak. Dat is niet alleen het geval bij voorstellingen, maar ook bijvoorbeeld bij paardensport. Veel mensen beleven plezier aan het zelf werken met paarden of aan het kijken naar paarden. Ik deel uw mening daarom niet.

 

Antwoord op

De beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling (11 April 2019)
Reactietijd: 39 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Femke Merel Van Kooten-Arissen (LvKA)


descriptionAccess ( 9196 )

Publicatiedatum
20 Mei 2019Gerelateerd

De beelden van een paard met een brandend dekje in de Efteling

Het bericht 'Gommers ziet geen verschil tussen Efteling en kermis: ’Virus niet verspreiden’'

Het bericht ‘Studenten protesteren tegen tentamensoftware die beelden van hun huiskamer opslaat’

Het bericht ‘Animal Rights toont beelden van dierenleed bij konijnenfokkers door heel Nederland’

De beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan de wet houdt en een olifant daarvan de dupe is

De schokkende beelden van een hondenshow in Eindhoven

De bekendheid van burgers met het dierenleed dat schuilgaat achter dons

De dood van George Floyd als gevolg van racistisch politiegeweld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl