Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian AssangeAntwoord op vragen van het lid Karabulut over de arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18935

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut over de arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange. Deze vragen werden ingezonden op 17 april 2019 met kenmerk 2019Z07927.

 

 

De Minister van Buitenlandse Zaken,

 

 

 

Stef Blok

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

 

 

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabalut (SP) over de arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange

 

Vraag 1

Kunt u aangeven waarom WikiLeaks oprichter Julian Assange onlangs in Groot-Brittannië is gearresteerd? Kunt u bevestigen dat dit onder meer is vanwege een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten (VS)?           

 

Antwoord

Ik heb kennisgenomen van het intrekken van het asielrecht en het opschorten van het Ecuadoraans staatsburgerschap van de heer Assange door Ecuador en de daaropvolgende arrestatie van de heer Assange door de Britse autoriteiten. Ecuador heeft de Britse autoriteiten toestemming gegeven om de heer Assange in de ambassade te arresteren. De Britse autoriteiten hebben aangegeven dat de arrestatie van de heer Assange geschiedde op grond van het ontwijken van een uitleveringsverzoek (het niet verschijnen voor een rechtbank inzake een Zweeds uitleveringsverzoek). Na zijn arrestatie is de heer Assange in het VK schuldig bevonden aan ‘failing to surrender to court’, voor het niet verschijnen voor de rechtbank in 2012. Hiervoor kan de heer Assagne tot 12 maanden celstraf krijgen. Na zijn arrestatie is door de VS een voorlopig uitleveringsverzoek ingediend inzake computervredebreuk. Zodra het definitieve uitleveringsverzoek van de VS is ontvangen zal dit door de Britse rechter beoordeeld worden.

 

Vraag 2

Lopen er ook nog andere zaken tegen Assange, bijvoorbeeld in Zweden?

 

Antwoord

Verdere uitleveringsverzoeken zijn mij niet bekend. In 2010 werd Julian Assange in Zweden verdacht van verkrachting. Het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem werd echter gestopt in mei 2017 en het arrestatiebevel tegen hem werd ingetrokken. Op de dag van Assange’s arrestatie (in Londen op 11 april 2019), heeft de advocaat van het vermeende slachtoffer de Openbare Aanklager in Zweden formeel verzocht het vooronderzoek te hervatten. Dit kan gedaan worden zolang de verjaringstermijn niet is verstreken, in dit geval midden augustus 2020. Momenteel is nog niet bekend hoe de Zweedse Openbare Aanklager op dit verzoek zal reageren.

 

Vraag 3

Bent u bekend met de Amerikaanse aanklacht tegen Assange? Deelt u de opvatting dat deze aanklacht vooral ingaat op werk wat journalisten gewoon zijn om te doen, namelijk het publiceren over staatsgeheimen die maatschappelijk relevant zijn, en deze aanklacht daarom als een bedreiging van de persvrijheid gezien moet worden, zoals journalistenorganisaties doen?[1] Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4

Vindt u het goed dat WikiLeaks in het verleden heeft gepubliceerd over marteling en oorlogsmisdaden begaan door de VS in Afghanistan en Irak of had u liever gezien dat de VS deze informatie geheim kon blijven houden?                     

 

Antwoord op vragen 3 en 4

Ik heb kennisgenomen via de media van een voorlopig uitleveringsverzoek van de VS voor computervredebreuk.

 

Vrijheid van meningsuiting, zowel offline als online, is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en een vrije samenleving. Een vrije pers is essentieel voor transparantie en goed bestuur.

 

Hoewel het recht op vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet worden vloeien hier ook beperkingen uit voort (in het geval van strafbaarstelling). In veel landen is het strafbaar indien welbewust Staatsgeheime informatie openbaar wordt gemaakt.

 

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel van de verantwoordelijken voor de door WikiLeaks onthulde oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan zich inmiddels voor een rechter hebben moeten verantwoorden? Deelt u de mening dat dit, in plaats van het vervolgen van degene die de misdaden aan het licht heeft gebracht, prioriteit zou moeten zijn?                       

 

Antwoord

Het kabinet beschikt niet over een overzicht van rechtszaken naar aanleiding van de publicaties van WikiLeaks. Nederland mengt zich niet in de overwegingen van andere landen omtrent het vervolgingsbeleid.

 

Vraag 6

Bent u bekend met de zorgen die onder meer Amnesty International uit aangaande de mogelijkheid van een eerlijk proces zonder mensenrechtenschendingen voor Assange in de VS?[2] Deelt u de opvatting van deze mensenrechtenorganisatie dat voorkomen moet worden dat Assange uitgeleverd wordt aan de VS? Zo nee, waarom niet?      

 

Vraag 7

Bent u bereid zich uit te spreken tegen uitlevering van Assange naar de VS, dit over te brengen aan uw Britse ambtsgenoot en in EU-verband steun voor dit standpunt te verwerven? Zo nee, waarom niet?    

 

Antwoord op vragen 6 en 7

Het kabinet is bekend met de zorgen van Amnesty International. Het kabinet kan geen verwachting uitspreken over de inwilliging van het Amerikaanse uitleveringsverzoek aan het VK of de rechtsgang in het Verenigd Koninkrijk. Het rechtssysteem in het VK zal zich volgens de geldende procedures over de zaak moeten uitspreken. Het betreft een EU en Raad van Europa Lidstaat en er zijn legio waarborgen die een goede rechtsgang garanderen waarbij de Britse rechter ook de eventuele waarborgen ten aanzien van mensenrechtenschendingen bij de Amerikaans rechtsgang zal meenemen.

 

[1] Julian Assange's charges are a direct assault on press freedom, experts warn, https://www.theguardian.com/media/2019/apr/12/julian-assange-charges-press-freedom-journalism, 12 april 2019.

[2] Julian Assange must not be extradited to the USA, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/julian-assange-must- not-be-extradited-to-the-usa/, 11 april 2019.

 


Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 9019 )

Publicatiedatum
10 Mei 2019Gerelateerd

De arrestatie en mogelijke uitlevering van WikiLeaks oprichter Julian Assange

De OPCW Douma-docs op wikileaks

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid 'Zaak Julio Poch'

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht ‘Zussen kroongetuige Nabil B. halen uit: ‘Arrestatie Taghi voor ons te laat’’

Het rapport ‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders’

De arrestatie van Bobi Wine

Het bericht ‘Hof moet na hardhandige arrestatie Michael P. weer kijken naar straf’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl