Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Nispen over de hulp aan achterblijvers van vermiste personen in het buitenlandAntwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Nispen over de hulp aan achterblijvers van vermiste personen in het buitenland

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18529

 1. Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) over de hulp aan achterblijvers van vermiste personen in het buitenland.

   

  Vraag 1

  Kent u het bericht 'PvdA en SP willen af van 'idioot crowdfunding-advies' voor zoektocht vermisten in buitenland'? 1)

   

  Antwoord

  Ja.

   

  Vraag 2
  Deelt u de mening dat achterblijvers van vermiste personen in het buitenland recht hebben op goede hulp? Deelt u de mening dat deze hulp kan worden verbeterd? Zo ja, hoe wilt u dat vorm gaan geven? Zo nee, waarom niet?

   

  Vraag 3
  Bent u van mening dat er een meer gestandaardiseerde aanpak voor de hulp bij vermiste personen moet komen wanneer sprake is van een indicatie van ongeval of misdrijf? Zo nee, waarom niet?

   

  Vraag 4
  Bent u bereid te komen tot een 24-uursloket waar achterblijvers bij vermissingen met raad en daad terecht kunnen, waar kennis en ervaring is gebundeld en met netwerk naar relevante partners en betrokken partijen (zoals de politie en het ministerie van Buitenlandse Zaken)?

   

  Vraag 5
  Bent u bereid een fonds voor vermiste personen op te zetten waarmee achterblijvers ondersteund kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

   

  Antwoorden op vragen 2, 3, 4 en 5

  Jaarlijks ontvangt het ministerie van Buitenlandse Zaken enkele tientallen meldingen dat Nederlanders in het buitenland zijn verdwenen. Een melding van een vermissing betekent overigens niet altijd dat de vermiste verontrustend onvindbaar is, maar elke melding wordt serieus genomen.

   

  Het 24/7 Contact Center van het ministerie van Buitenlandse Zaken is altijd bereikbaar voor meldingen van vermissingen in het buitenland en voor vragen over instanties die kunnen helpen.

   

  Wanneer het vermoeden bestaat dat iemand in het buitenland verontrustend is vermist, en daarover contact wordt gelegd met Buitenlandse Zaken dan is de eerste stap die moet worden gezet een melding van vermissing bij de Nederlandse politie door de achterblijvers. De politie stuurt via internationale samenwerkingsverbanden zoals Interpol een hulpverzoek naar het betreffende land of treedt direct in contact met met de lokale opsporingsdiensten in het buitenland. Net als in Nederland oefent ook in het buitenland meestal de politie de taken uit in het kader van urgente persoonsvermissingen. De taak om een Nederlandse vermiste in het buitenland te lokaliseren en in veiligheid te stellen, ligt altijd primair bij de lokale autoriteiten van het betreffende land.

   

  Omdat geen vermissing en geen land hetzelfde zijn, vergt de aanpak, ook van Nederlandse kant, vrijwel altijd maatwerk.

   

  Een van de eerste stappen die de Nederlandse overheid zet is dat via de Nederlandse ambassade in of verantwoordelijk voor het betreffende land nauw contact wordt onderhouden met de lokale autoriteiten in het buitenland over het onderzoek. Ook kan de overheid, in overleg met het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie, Nederlandse hulp aanbieden, bijvoorbeeld een aanbod van Nederlandse politie-expertise en capaciteit ter assistentie van de lokale politie in het buitenland.

  Via de ambassade kan ook worden aangedrongen op verder onderzoek als de indruk bestaat dat dit niet diepgaand genoeg is of vroegtijdg stopgezet gaat worden. Het is echter aan de lokale autoriteiten om hierover een besluit te nemen.

   

  Het ministerie houdt nauw contact met de achterblijvers via een vaste contactpersoon om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in het land en zo nodig samen na te denken over de meest geëigende aanpak voor een vermissing met oog voor de specifieke omstandigheden. De familie kan ook worden geadviseerd over eventuele additionele acties, onder meer in het land waar de vermissing zich voordoet. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op de reisverzekering voor de financiering daarvan.

   

  Alle betrokken organisaties leren van hun ervaringen in eerdere zaken en zetten zich ervoor in om, binnen hun onderscheiden rollen en mogelijkheden, zo goed mogelijk bij te dragen aan een oplossing, oog te hebben voor de communicatie en te leren van feedback, zeker ook als die kritisch is. Juist vanwege de gevoeligheid en impact bij achterblijvers is en blijft dit nodig.

  De principes van consulaire bijstand uit de aan Uw Kamer aangeboden beleidsbrief de Staat van het Consulaire 2018 blijven daarbij leidend.

   

  Bij de lokale politie en autoriteiten ligt de verantwoordelijkheid voor adequate follow-up bij een vermissing en zij dragen daarvoor de zware verantwoordelijkheid. Door het instellen van een fonds voor opsporing en de indruk te wekken dat de Nederlandse overheid een zaak kan en wil overnemen, wordt die verantwoordelijkheid juist ontkracht en kunnen ongewenste effecten ontstaan. Juist om die reden wordt in voorkomend geval geprobeerd om praktische bijdragen te leveren, zoals hierboven genoemd, en om - afhankelijk van de omstandigheden - de beste aanpak vorm te geven. Zoals gezegd kan in overleg met het Nederlandse Openbaar Ministerie en politie aanvullende ondersteuning worden geleverd aan de lokale autoriteiten.

   

  Achterblijvers zelf beleven na een vermissing continu de zorg en verdriet over hun dierbare. Voor de noodzakelijke emotionele steun daarbij en ook voor hulp bij het regelen van praktische zaken na een vermissing, kunnen zij terecht bij Slachtofferhulp Nederland of gespecialiseerde verenigingen voor ondersteuning. Het ministerie kan hen daarmee in contact brengen.

  Een vermissing van een dierbare is een ingrijpende situatie voor achterblijvers. Zo lang als een zaak loopt, blijft het dossier voor hen, maar ook voor alle andere betrokkenen binnen de overheid ‘open’, of dat nu kortlopend of langdurig is.

   

   

   

  1) Een Vandaag, 16 maart 2019, https://eenvandaag.avrotros.nl/item/pvda-en-sp-willen-af-van-idioot-crowdfunding-advies-voor-zoektocht-vermisten-in-buitenland/

Antwoord op

De hulp aan achterblijvers van vermiste personen in het buitenland (18 Maart 2019)
Reactietijd: 49 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Michiel van Nispen (SP)

Attje Kuiken (PvdA)


descriptionAccess ( 8975 )

Publicatiedatum
6 Mei 2019Gerelateerd

De hulp aan achterblijvers van vermiste personen in het buitenland

Het doel van 3FM Serious Request, het herenigen van ouders en vermiste kinderen na een ramp of conflict

De flinke toename van het aantal gestolen of vermiste kentekenplaten

Het bericht ‘Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

Het bericht ‘Nederlander in buitenland moet op pad voor extra check DigiD’

Het bericht ‘Vijf jaar na de grote ontvoering door Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’

Het bericht ‘Nederlandse hulp aan gevangenen in buitenland berust op willekeur’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl