Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Bouali en Sjoerdsma over het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederenAntwoord op vragen van de leden Bouali en Sjoerdsma over het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18094

Hierbij bied ik mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Bouali en Sjoerdsma over het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen. Deze vragen werden ingezonden op 9 april 2019 met kenmerk 2019Z07105.

De Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking,

Sigrid A.M. Kaag

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Bouali en Sjoerdsma (beiden D66) over het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat het Rode Kruis toestemming heeft gekregen van president Maduro om binnen vijftien dagen met hulpgoederen Venezuela te betreden om noodhulp te bieden aan de bevolking? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Heeft u kennis genomen van de berichten dat president Maduro tot nu toe heeft ontkend dat er tekorten zijn in Venezuela, en dat hij sinds februari hulpgoederen uit westerse landen heeft geblokkeerd aan de grens? Hoe duidt u het feit dat dit de eerste keer is sinds de start van de humanitaire crisis dat president Maduro buitenlandse hulpgoederen toelaat? 2)

Antwoord

Ja, ik heb hiervan kennis genomen. Het feit dat het Maduro-bewind nu via het Rode Kruis buitenlandse hulpgoederen toelaat lijkt een eerste stap in de erkenning dat er sprake is van een humanitaire crisis in Venezuela. Gezien de omvang van de crisis is het nu van belang om te werken aan meer humanitaire toegang voor andere hulpkanalen om te voorzien in de grote humanitaire noden die momenteel in Venezuela bestaan. Het is vooral van belang dat deze hulp volgens de humanitaire normen – dat wil zeggen neutraal, niet gepolitiseerd en onafhankelijk van andere belangen - wordt ingezet en ten goede komt aan hulpbehoevende Venezolanen die deze het meest nodig hebben.

Vraag 3
Deelt u de zorgen dat de bevolking van Venezuela cruciale goederen tekortkomt, zoals medicijnen en voedsel ?

Antwoord

Ja, de noden op het gebied van gezondheidszorg en voedsel zijn nog altijd uiterst hoog. Ook overige noden, zoals water en sanitaire voorzieningen blijven grote aandacht behoeven.

Vraag 4
Bent u het eens met de analyse van het Rode Kruis over de operatie in Venezuela, namelijk dat het qua omvang en aanpak vergelijkbaar gesteld kan worden met de grote hulpactie van de organisatie in Syrië? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat voor de urgentie van deze actie?

Antwoord

De crises in Syrië en Venezuela zijn moeilijk vergelijkbaar. Vooralsnog is de precieze omvang van de crisis in Venezuela moeilijk te beoordelen, omdat er weinig betrouwbare data beschikbaar zijn. De VN werkt momenteel in samenwerking met andere organisaties aan een overzicht van de noden. Duidelijk is al wel dat er dringend behoefte is aan noodhulp.

Vraag 5

Bent u van plan extra middelen ter beschikking te stellen aan het Rode Kruis ter ondersteuning van de operatie in Venezuela? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe u van plan bent deze middelen in te zetten? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord

Nederland heeft het afgelopen jaar op verschillende momenten bijgedragen aan de hulpverlening van het Rode Kruis in Venezuela en de regio. In totaal betreft dit sinds 2018 een bedrag van ruim EUR 1,6 miljoen, beschikbaar gesteld vanuit de jaarlijkse ongeoormerkte bijdrage aan het Nederlandse Rode Kruis. Naar aanleiding van de recente opschaling van de hulp in Venezuela via de Internationale Federatie van het Rode Kruis, komt daar nog eens EUR 2 miljoen bij. Daarnaast stelt Nederland jaarlijks een ongeoormerkte bijdrage van EUR 40 miljoen ter beschikking aan het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Deze bijdrage stelt de organisatie in staat snel en efficiënt hulp te bieden daar waar de noden het hoogst zijn. ICRC is al sinds 1966 in Venezuela aanwezig en heeft het budget voor hulpverlening in Venezuela onlangs verdrievoudigd.

1) https://nos.nl/artikel/2278186-rode-kruis-mag-venezuela-in-met-hulpgoederen.html

2) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/29/rode-kruis-gaat-noodhulp-leveren-aan-venezuela-a3955144

Antwoord op

Het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen (9 April 2019)
Reactietijd: 20 dagen

Indiener

Sigrid Kaag (D66)

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Achraf Bouali (D66)


descriptionAccess ( 8873 )

Publicatiedatum
29 April 2019Gerelateerd

Het bericht dat het Rode Kruis Venezuela mag betreden met hulpgoederen

De humanitaire crisis in Venezuela en de erkenning van Juan Gauidó

De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

Het bericht ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’

Het bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’

Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Het bericht 'Patiëntenstops bij GGNet voor verzekerden Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO'

Het bericht dat thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl