Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht 'Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht 'Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D18020

Hierbij bieden wij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ploumen over het bericht 'Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’. Deze vragen werden ingezonden op 16 april 2019 met kenmerk 2019Z07791.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Stef Blok Sigrid A.M. Kaag


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Ploumen (PvdA) over het bericht 'Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Bent u bekend met de verhalen van de meisjes die hebben weten te ontsnappen of zijn vrijgelaten over de omstandigheden waaronder ze gevangen gehouden worden door Boko Haram? Zo ja, wat is uw oordeel daarover?

Antwoord

Op 14 april 2014 werden 276 meisjes ontvoerd door Boko Haram-strijders. In de tussentijd is een deel van deze meisjes vrijgelaten of heeft weten te ontsnappen, maar het lot van 112 van hen is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Medisch onderzoek bij de vrijgelaten meisjes heeft laten zien hoe zwaar de omstandigheden waren waaronder zij werden vastgehouden. Bovendien zijn veel van de vrijgelaten meisjes zeer getraumatiseerd als gevolg van hun ervaringen tijdens hun gevangenschap, waaronder extremistische indoctrinatie. Het kabinet veroordeelt de ontvoering van deze Chibok-schoolmeisjes, en ontvoeringen sindsdien, scherp, evenals als de erbarmelijke omstandigheden en praktijken waaraan Boko Haram zijn slachtoffers blootstelt.

Vraag 3

Heeft u contact gehad met de Nigeriaanse overheid over de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar de nog altijd ontvoerde schoolmeisjes? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?

Antwoord

Nederland heeft sinds 2014, ook in Europees verband, contact met de Nigeriaanse overheid over deze schrijnende kwestie.

Vraag 4

Welke mogelijkheden ziet u om de Nigeriaanse overheid te ondersteunen met de zoektocht naar de schoolmeisjes die nog altijd gevangen gehouden worden door Boko Haram?

Antwoord

Nederland is bereid –waar dat mogelijk is- te assisteren in de zoektocht van de Nigeriaanse overheid, indien Nigeria daarom vraagt.

Vraag 5

Is het u bekend of de Nigeriaanse overheid een verzoek tot hulp of ondersteuning heeft gedaan bij de zoektocht naar deze vermiste schoolmeisjes? Zo ja, hoe luidt dat verzoek en aan wie is dat gericht?

Antwoord

Nederland heeft tot dusverre geen concreet verzoek van de Nigeriaanse overheid ontvangen om hulp of ondersteuning bij de zoektocht. Meerdere landen hebben de afgelopen jaren aangekondigd Nigeria te gaan ondersteunen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van satellietbeelden.

Vraag 6

Gaat u in VN-verband de ontvoering van de schoolmeisjes onder de aandacht brengen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nederland blijft ook in VN-verband, zo lang als nodig is, aandacht vragen voor deze schoolmeisjes en andere slachtoffers van Boko Haram. Ook in EU kader blijft Nederland dat doen.

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)


descriptionAccess ( 8870 )

Publicatiedatum
29 April 2019Gerelateerd

Het bericht Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’

Het bericht ‘Vijf jaar na de grote ontvoering door Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’

Het bericht dat meisjes met een migratie-achtergrond al in de basisschoolleeftijd worden ontvoerd en uitgehuwelijkt

Jihadist Maastricht verdacht van betrokkenheid bij ontvoering Zuid-Afrika

Locatiebepalingen bij 112 meldingen

Het bericht ‘112 onbereikbaar door accudieven’

De situatie in Kameroen

Aanvallen door radicale moslims op christenen in Nigeria

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl