Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Moorlag en Ploumen over een keurmerk voor voedselAntwoord op vragen van de leden Moorlag en Ploumen over een keurmerk voor voedsel

Keywords:
Zaaknummer: 2019D17861

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Moorlag (PvdA) en Ploumen (PvdA) over een keurmerk voor voedsel (2019Z07479).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Moorlag (PvdA) en Ploumen (PvdA) over een keurmerk voor voedsel. (2019Z07479)

1

Kent u het bericht “Zo werkt het toekomstige voedselkeurmerk Nutriscore”? 1)

1.
Ja, dit bericht is bij mij bekend.

2

Herinnert u zich de vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het oerwoud aan keurmerken in supermarkten? 2)

2.
Ja, deze vragen herinner ik mij.

3

Deelt u de mening van de Consumentenbond dat Nutriscore het beste voedselkeuzelogo is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom

niet en welke betere logo’s of keurmerken zijn er dan?

3.
Hierop kan ik nog geen antwoord geven. Op dit moment onderzoek ik welk voedselkeuzelogo voor Nederland het meest geschikt is. Hiervoor worden bestaande (Europese) logo’s vergeleken en wordt een onderzoek bij de Nederlandse consument uitgevoerd om te kijken welk(e) logo(‘s) goed wordt begrepen. Op dit moment heb ik nog geen oordeel over welk voedselkeuzelogo het meest geschikt is voor Nederland.

4

Kent u de inventarisatie van de Consumentenbond van 50 tussendoortjes die voorzien zijn van de Nutriscore? 3)

4.
Ja, de inventarisatie van de Consumentenbond is mij bekend.

5

Deelt u de mening dat de Nutriscore het kiezen van tussendoortjes voor consumenten makkelijker maakt? Zo ja, wat zegt dat

over de waarde die Nutriscore kan hebben voor andere voedselproducten? Zo nee, waarom niet?

5.
De Consumentenbond laat zien hoe de verschillende tussendoortjes worden ingedeeld in de categorieën van Nutriscore. Met deze indeling wordt inderdaad in één oogopslag duidelijk welke tussendoortjes beter scoren ten opzichte van andere tussendoortjes. Ik weet nog niet hoe dit uitpakt voor andere productcategorieën. Ik laat onderzoeken hoe de verschillende logosystemen, waaronder Nutriscore, aansluiten bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen en dus een goed systeem kan zijn voor Nederlandse consumenten om gezonder te kiezen.

6

Bent u voornemens om te laten onderzoeken of en onder welke voorwaarden Nutriscore ingevoerd kan worden en daarover in

overleg te treden met de Consumentenbond? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer de uitkomst van dit onderzoek tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

6.
Voordat het toekomstige voedselkeuzelogo kan worden ingevoerd moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het logo moet begrijpelijk zijn voor consumenten, het logo moet rekening houden met de Schijf van Vijf, internationale logo’s moeten in ogenschouw worden genomen en er moet breed draagvlak zijn bij belanghebbenden. Ik overleg regelmatig met een groep belanghebbenden. De Consumentenbond zit hier vanaf het begin bij.

Op dit moment worden de bestaande Europese logo’s vergeleken en wordt een consumentenonderzoek gestart om te zien welk(e) logo(‘s) consumenten goed begrijpen. Zie ook het antwoord op vraag 3. De uitkomsten van de onderzoeken bieden de informatie onder welke voorwaarden een nieuw voedselkeuzelogo kan worden ingevoerd en welk logo het beste in Nederland kan worden ingevoerd.

Ik verwacht u na de zomer, maar uiterlijk eind 2019 te kunnen informeren over de uitkomsten van de onderzoeken en mijn beslissing over het nieuwe voedselkeuzelogo.

1) https://www.parool.nl/binnenland/zo-werkt-het-toekomstige-voedselkeurmerk-nutriscore~a4625700/

2) Vraagnummer 2019Z02018, ingezonden op 5 februari 2019.

3) https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2019/nutriscore-laat-zien-veel-verantwoorde-tussendoortjes-niet-zo-gezond

Antwoord op

Een keurmerk voor voedsel (11 April 2019)
Reactietijd: 15 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Lilianne Ploumen (PvdA)

William Moorlag (PvdA)


descriptionAccess ( 8849 )

Publicatiedatum
26 April 2019Gerelateerd

Belastingdienst en UWV verliezen miljoenen door faillissement payrollbedrijf

Het bericht ‘Agentschap Telecom slaat alarm over hackbare apparaten’

De bekendheid van burgers met het dierenleed dat schuilgaat achter dons

De hoge aantallen dode, gewonde en kreupele kippen in eierboerderijen, ook die met een Beter Leven-keurmerk

Het oerwoud aan keurmerken in supermarkten

Het bericht ‘Supermarkten zetten telers onder druk met nieuw keurmerk groente en fruit’

Onvoldoende draagvlak voor het verduurzamen van goud

Een keurmerk voor voedsel

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl