Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar NederlandAntwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2019D16027

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het artikel in het Financieel Dagblad ‘bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland’ (ingezonden 22 maart 2019).

Conform de toezegging gedaan door de Staatssecretaris van IenW tijdens het AO OV en taxi dd. 21 ontvangt u tevens het antwoord op de mondelinge vraag van het lid Von Martels over de komst van Uber Freight.

Antwoorden op de vragen van de heer Van Dijk:

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Uber komt met vrachtdienst naar Europa, om te beginnen in Nederland’? [1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de komst van Uber Freight naar Nederland? Wat zijn de voorwaarden om als transportondernemer in Nederland te starten? Hoe kunt u garanderen dat Uber Freight zich direct aan alle wet- en regelgeving (bijv. rij- en rusttijden) gaat houden?

Antwoord 2

Er lijken positieve kanten te zitten aan de dienst vanwege de mogelijkheden om tot meer logistieke effiency en transparantie te komen. De dienst die Uber wil gaan aanbieden zal gaan concurreren met bestaande, soortgelijke web based logistieke platforms. Uber Freight is juridisch te beschouwen als een expediteur die aanbod van lading en vervoercapaciteit bijeen brengt. De transportbedrijven die gebruik willen maken van Uber Freight dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving. Hiermee wordt het gelijk speelveld geborgd. Uber Freight zal dit derhalve in zijn voorwaarden dienen op te nemen.

Vraag 3

Wat vindt u van de zorgen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over dat met de komst van Uber een race naar de bodem kan veroorzaken? Bent u niet bevreesd door deze race naar de bodem de verkeersveiligheid op de weg in het geding kan komen?

Antwoord 3

Het is aan de markt om te beslissen of een tarief renderend is. De transportbedrijven die gebruik willen maken van Uber Freight dienen zich te houden aan alle wet- en regelgeving. Hiermee wordt het gelijk speelveld en de verkeersveiligheid geborgd.

Vraag 4

Ziet u ook niet het risico dat door de komst van Uber in de transportsector dit mogelijk leidt tot uitbuiting van chauffeurs?

Antwoord 4

Chauffeurs in loondienst die ritten uitvoeren die via Uber Freight zijn geboekt, zijn beschermd door het stelsel van sociale wetgeving. Zelfstandig opererende chauffeurs zullen net als bij andere bedrijven zelf moeten bepalen of zij door Uber Freight aangeboden ritten tegen een bepaalde prijs willen accepteren.

Vraag 5

Bent u bekend met de reputatie van Uber, zoals in de taxibranche en maaltijdbezorging, waarbij zij vaak de randen van nationale wet- en regelgeving opzoekt en voor haar werknemers geen verantwoordelijkheid neemt? Bent u daarom bereid om voordat Uber Freight in Nederland met haar werkzaamheden start met Uber in gesprek te gaan om de veiligheid voor verkeersdeelnemers en de veilige werkomstandigheden vrachtwagenchauffeurs te garanderen?

Antwoord 5

Ik ben bekend met de berichtgeving over de kwaliteit en veiligheid van Uber taxichauffeurs en Uber maaltijdbezorgers en de lange dagen die zij maken. Ik ga met Uber Freight in gesprek om mij ervan te vergewissen dat de dienst vooraf voldoende waarborgen inbouwt dat vervoerders zich houden aan wet en regelgeving, waaronder de eis van dienstbetrekking en het beschikken over een transportvergunning.

Antwoord op de mondelinge vraag van het lid Von Martels


“Gister werd bekend dat Uber zijn vrachtwagendienst Uber Freight gaat uitbreiden naar Europa. Met dit platform worden verladers gekoppeld aan vervoerders en vice versa. Hoe kijkt de staatssecretaris hiernaar en hoe wordt hierbij een gelijk speelveld geborgd?”Voor het antwoord verwijs ik naar het antwoord op vraag 2 van de heer Van Dijk.


Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga[1] https://fd.nl/ondernemen/1293888/uber-komt-met-vrachtdienst-naar-europa-om-te-beginnen-in-nederland

Antwoord op

Bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland (22 Maart 2019)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Leendert de Lange (VVD)


Gericht

Maurits von Martels (CDA)

Gijs van Dijk (PvdA)


descriptionAccess ( 8640 )

Publicatiedatum
16 April 2019Gerelateerd

Bezorgdheid vanwege komst Uber Freight naar Nederland

Het bericht dat er geen deal is tussen Belastingdienst en Uber over een aftrekpost

Uitbuiting van Uber-chauffeurs

Schimmige handel in Uber-accounts

De ruling van Uber in Nederland

Uber

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat Uber een taxibedrijf is

Een uitspraak van de hoogste Franse rechter over platformorganisatie Uber

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl