Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Ojik, Karabulut, Ploumen, Voordewind en Sjoerdsma over de repressie tegen Nicaraguaanse ngo’sAntwoord op vragen van de leden Van Ojik, Karabulut, Ploumen, Voordewind en Sjoerdsma over de repressie tegen Nicaraguaanse ngo’s

Keywords:
Zaaknummer: 2019D01769

Hierbij bieden wij, de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van Ojik (GroenLinks), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Sjoerdsma (D66) over de repressie tegen Nicaraguaanse ngo’s. Deze vragen werden ingezonden op 21 december 2018 met kenmerk 2018Z24660.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,Sigrid A.M. Kaag

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Van Ojik (GroenLinks), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Sjoerdsma (D66) over de repressie tegen Nicaraguaanse ngo’s.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van de recente beslissing van de regering van Nicaragua en het Nicaraguaanse parlement om belangrijke Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s), waaronder de belangrijkste mensenrechten-waakhond CENIDH, te verbieden en hun bezittingen te confisqueren?

Vraag 2
Bent u op de hoogte van politie-invallen bij NGO’s die niet verboden zijn?

Vraag 3
Klopt het dat er bij die invallen documenten en computers zijn mee genomen?

Antwoord vragen 1, 2, 3

Ja, wij hebben kennisgenomen van de zorgelijke beslissing van de Nicaraguaanse overheid om de rechtspersoonlijkheid van verscheidene NGO’s in Nicaragua te ontnemen, waaronder het Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Goederen van de NGO’s in kwestie zijn in beslag genomen en sommige rekeningen zijn bevroren. Bij de confiscatie van de goederen zijn inderdaad ook computers, apparatuur en documenten van de NGO’s meegenomen. Ook het onafhankelijke nieuwsmedium Confidencial is binnengevallen door de politie, voor zover bekend zonder enige juridische basis. Deze gebeurtenissen zijn zeer zorgelijk en getuigen van verdere repressie in Nicaragua en van een onveilig klimaat voor het maatschappelijk middenveld, voor de onafhankelijke pers en voor de bevolking.

Vraag 4
Beschikt u over een overzicht van door de repressie getroffen organisaties en de manier waarop zij getroffen zijn? Zijn er goederen of fondsen in beslag genomen die met Nederlandse steun zijn aangeschaft om programma’s voor mensenrechten en ontwikkeling uit te voeren?

Antwoord vraag 4

Wij zijn op de hoogte welke organisaties in Nicaragua zijn getroffen. Er zijn inderdaad –in beperkte mate- door Nederland gefinancierde goederen in beslag genomen en fondsen bevroren.

Vraag 5

Gaat u er bij de Nicaraguaanse autoriteiten op aandringen om de confiscatie van Nederlandse en andere fondsen ongedaan te maken?

Antwoord vraag 5

Nederland heeft hier op aangedrongen bij de Nicaraguaanse ambassadeur in Den Haag.

Vraag 6

Welke verdere stappen onderneemt u om de repressie tegen NGO’s in Nicaragua bij de autoriteiten aan de kaak te stellen?

Antwoord vraag 5 en 6

Nederland speelt sinds de start van de crisis in april jl. een actieve rol in EU-verband. Op 15 december jl. veroordeelde de EU, mede op Nederlands initiatief, in een verklaring de repressieve maatregelen van de Nicaraguaanse autoriteiten als een stap die de rechtsstaat en de bescherming van burgerrechten en mensenrechten verder ondermijnd. De EU-delegatie in Nicaragua heeft tevens een démarche uitgevoerd waarin dezelfde zorgen zijn geuit. Om de EU-boodschap kracht bij te zetten, is deze kwestie ook door Nederland aangekaart in een gesprek met de Nicaraguaanse ambassadeur. De volgende stap in EU-verband waar Nederland zich voor inzet zijn zeer kritische Raadsconclusies.

Daarnaast heeft Nederland zich aangesloten bij een verklaring van de donoren van Lifeline, een project uitgevoerd door een consortium van NGO’s waaronder Freedom House en CIVICUS gericht op het verlenen van noodhulp aan maatschappelijke organisaties in nood. Nederland zal de situatie nauwlettend blijven volgen en waar mogelijk zich, onder meer in EU-verband, blijven uitspreken tegen onderdrukking in Nicaragua.

Vraag 7

Klopt het dat ook bij het mediahuis Confidencial, die onder andere via Nederlandse NGO’s gesteund wordt, de politie zonder geldig huiszoekingsbevel is binnengevallen en spullen in beslag heeft genomen? Wat is hierop uw reactie en welke gevolgen heeft dit voor de persvrijheid in Nicaragua?

Antwoord vraag 7

Zie antwoord vragen 1, 2, 3 en 8.

Vraag 8

Deelt u de zorgen dat de recent aangenomen wet 977 onder het mom van antiterrorisme wordt misbruikt voor politieke onderdrukking van het maatschappelijk middenveld?

Antwoord vraag 8

Die zorgen worden gedeeld. Het maatschappelijke middenveld wordt onmiskenbaar onder druk gezet met bovengenoemde maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van de wetgeving voor arrestaties en vervolging van studentenleiders en andere leiders van sociale bewegingen die kritisch zijn op de regering, journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ook is deze wetgeving gebruikt voor de recente maatregelen tegen NGO’s, waaronder ontbinding van CENIDH en het in beslag nemen van kantoor en materiaal van Confidencial.

Antwoord op

De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s (21 December 2018)
Reactietijd: 28 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)

Bram van Ojik (GL)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Joël Voordewind (CU)


descriptionAccess ( 6926 )

Publicatiedatum
18 januari 2019Gerelateerd

De repressie tegen Nicaraguaanse NGO’s

De situatie in Nicaragua

Het bericht dat repressie niet meer voldoende is in drugsaanpak

Het massaproces en de doodstraf voor een persfotograaf in Egypte

Export van 'dual use'-goederen en wapens naar Saudi-Arabië

Het intrekken van perskaarten in Turkije

De Nederlandse financiële stromen naar Nicaragua

De dood van George Floyd als gevolg van racistisch politiegeweld

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl