Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in IranAntwoord op vragen van het lid Karabulut over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2019D00651

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran. Deze vragen werden ingezonden op 21 december 2018 met kenmerk 2018Z24646.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie van Arash Sadeghi, die in Iran gevangen is gezet en door Amnesty International een gewetensgevangene wordt genoemd?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Klopt het dat deze gevangene ernstig ziek is en hem goede medische zorg wordt onthouden?

Antwoord

Uit open bronnen blijkt dat de heer Sadeghi in augustus gediagnostiseerd is met een vorm van botkanker, en heeft in september een operatie ondergaan ter bestrijding van de kanker. Ik ben bekend met informatie van o.a. Amnesty International dat de nazorg onvoldoende zou zijn, maar kan dit zelf niet bevestigen.

Vraag 3
Deelt u de analyse van Amnesty International dat de heer Sadeghi is veroordeeld vanwege zijn vreedzame mensenrechtenwerk en daarom een gewetensgevangene is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja. Voor zover bekend nam de heer Sadeghi slechts deel aan vreedzame acties. Vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting zijn een groot goed dat nationaal en internationaal bescherming verdient, in lijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vraag 4
Bent u bereid contact met de Iraanse autoriteiten op te nemen om aan te dringen op het vrijlaten van Arash Sadeghi en op goede medische verzorging?

Antwoord

Het is zorgwekkend dat er geen nieuwe informatie van Iraanse zijde is verstrekt over de situatie van de heer Sadeghi. De Iraanse mensenrechtensituatie in het algemeen baart grote zorgen. Nederland zal de Iraanse autoriteiten in bredere zin blijven aanspreken op de humane behandeling van gedetineerden, het belang van een eerlijke en transparante rechtsgang en de noodzaak tot het verlenen van toegang tot adequate medische zorg aan gedetineerden.

Zorgen over de mensenrechtensituatie in Iran zijn meest recentelijk overgebracht tijdens de bilaterale politieke consultaties tussen Nederland en Iran begin november 2018 en tijdens de mensenrechtendialoog van de EU met Iran eind november 2018.

Antwoord op

Een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran (21 December 2018)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 6831 )

Publicatiedatum
11 januari 2019Gerelateerd

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

De lancering van een militaire satelliet door Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

Een gedetineerde mensenrechtenverdediger in Iran

De inbeslagname van een vrachtschip door zowel Groot-Brittannië als Iran

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl