Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe wonenHet bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe wonen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24776

2018Z24776

Vragen van de leden Koerhuis en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe wonen. (ingezonden 27 december 2018)

1
Kent u het bericht ‘Duizenden bewoners vakantieparken illegaal’? 1)

2
Deelt u de mening dat de meeste mensen die op vakantieparken recreëren en verblijven zich gewoon aan de regels houden? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 niet de ruimte moet geven aan foute groepen om ondermijnende activiteiten op vakantieparken te ontplooien? Zo ja, op welke wijze gaat u dit voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4
Kunt u een kwantitatief overzicht naar de Kamer sturen van vakantieparken waar gewoon gerecreëerd en verbleven wordt, en vakantieparken waar volgens gemeentelijke regels te veel verbleven en illegaal gewoond wordt en ondermijnende activiteiten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u een kwalitatief overzicht per vakantiepark naar de Kamer sturen waar volgens gemeentelijke regels te veel verbleven en illegaal gewoond wordt en ondermijnende activiteiten plaatsvinden, zoals u ook heeft gedaan in uw brief met Kamerstuknummer 32847, nr. 462? Zo nee, waarom niet?

6
Deelt u de mening dat de oplossing voor vakantieparken waar te veel verbleven en illegaal gewoond wordt per gemeente verschilt? Zo nee, waarom niet?

7
Deelt u eveneens de mening dat tijdelijke huisvesting een belangrijke oplossing kan zijn voor het tekort aan woningen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?

8
Bent u gemeenten aan het ondersteunen om gemeentelijke regels en openbare orde op vakantieparken te handhaven? Zo nee, bent u bereid dat te doen, zoals u dat ook doet binnen het beleidskader voor woonwagenbewoners?


1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2851510/duizenden-bewoners-vakantieparken-illegaal


Gerelateerd

Het afsluiten van de stroom op vakantiepark Anloo en een mogelijke ontruiming van vakantiepark De Groene Heuvels in Beuningen

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Het bericht dat duizenden mensen illegaal op een vakantiepark op de Veluwe wonen

De berichten dat bewoners uit het zogenaamde 'smurfendorp' in het Groningse Kropswolde niet permanent in hun recreatiewoningen mogen wonen en dat permanent wonen op bungalowpark De Leine mogelijk moet zijn

Illegale bewoning op vakantieparken

De aftakeling van vakantieparken

Het bericht 'Bewoners vakantiepark De Ossenberg worden eruit gezet: ‘Als ik hier niet meer kan wonen, ga ik liever dood’'

Het onderzoek 'Veiligheidsrisico’s jaarwisseling'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl