Tweedemonitor / Kamervraag / De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijdDe ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24655

2018Z24655

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de recente cijfers over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd. (ingezonden 21 december 2018)

1

Bent u bekend met de Gender Gap Index van het World Economic Forum (WEF)? 1)

2

Vindt u het belangrijk dat de verbetering die te zien is op het gebied van arbeidsparticipatie en salaris (nog) verder wordt gestimuleerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u dit gaan doen?

3

Deelt u de mening dat Nederland op alle gebieden nog moet winnen op het gebied van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat er naast arbeidsparticipatie en salaris, ook vooruitgang wordt geboekt wat betreft vrouwen op topposities? Hoe gaat u bedrijven stimuleren dit ook door te voeren in het beleid?

4

Deelt u de mening dat we vrouwen moeten stimuleren om meer noodzaak te zien in economische zelfstandigheid en hoe gaat u dat stimuleren?

5

Deelt u de mening dat Nederland, ondanks de stijging van het afgelopen jaar, achterblijft op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen?

6

Wat vindt u van het feit dat de politieke emancipatie van Nederland achterblijft ten opzichte van andere landen, zoals bijvoorbeeld Bangladesh? Bent u bereid te onderzoeken hoe hier verbetering in kan komen?

7

Deelt u de mening dat we de negatieve gevolgen die robotisering en automatisering, die vaak in sectoren voorkomen waar veel vrouwen werken, met zich meebrengen voor de positie op de arbeidsmarkt voor vrouwen moeten aanpakken? 2)

8

Ziet u aanleiding om maatregelen te treffen om de economische ongelijkheid te verkleinen?

9

Heeft u vernomen dat uit onderzoek blijkt dat laagopgeleide vrouwen ten opzichte van middelbaar en hoogopgeleide vrouwen minder vaak werken om te kunnen zorgen voor hun gezin en huishouden? Deelt u de mening dat dit onwenselijk is? Bent u bereid om maatregelen te treffen die stimuleren dat dit aantal ook bij laagopgeleide vrouwen moet dalen? Ziet u aanleiding om hiervoor maatregelen te treffen? 3)

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/19/wef-nederland-loopt-achter-met-vrouwen-in-top-a3097992

2) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-dit-tempo-blijven-mannen-nog-twee-eeuwen-meer-verdienen-dan-vrouwen~b97d6311

3) https://www.ad.nl/politiek/vrouwen-werken-vaker-door-na-geboorte-kinderen~a074cb7f/


Indiener

Nevin Özütok (GL)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 6707 )

Publicatiedatum
21 December 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl