Tweedemonitor / Kamervraag / De aankoop van grond langs het spoor door ProRailDe aankoop van grond langs het spoor door ProRail

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24331

Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de aankoop van grond langs het spoor door ProRail (ingezonden 19 december 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht van 15 december 2018 waarin duidelijk is geworden dat ProRail ruim 18 miljoen euro heeft betaald voor grond die ze voorheen was aangeboden?1

Vraag 2

Hoe heeft het ministerie destijds negatief kunnen adviseren over de aankoop van deze grond als toen ook kon worden bedacht dat hier in de toekomst op gebouwd zou gaan worden om het spoor te beveiligen en te onderhouden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het ministerie hier een enorme inschattingsfout heeft gemaakt waardoor de burger nu voor 18 miljoen euro de mist in gaat?

Vraag 4

Bent u bereid om een onderzoek in te stellen naar het proces van adviseren in 2010 over het niet aankopen van de grond en de details omtrent dit advies openbaar te maken?

Vraag 5

Bent u bereid om te inventariseren welke stukken grond langs het spoor nog in particuliere handen zijn en welke op dit moment te koop staan?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het de leden Lacin (SP), ingezonden 19 december 2018 (vraagnummer 2018Z24327), Schonis (D66), ingezonden 19 december 2018 (vraagnummer 2018Z24330).


X Noot
1

RTL Nieuws, 15 december 2018, «ProRail betaalde 18 miljoen euro voor gratis grond' (prorail-betaalde-18-miljoen-euro-voor-gratis-grond)


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat het spoor vol begint te raken, volgens ProRail

De aankoop van grond langs het spoor door ProRail

Het bericht ‘ProRail: spoor niet berekend op hevige regenbuien en extreme hitte’

Het bericht dat Prorail miljoenen betaalde voor grond aan ‘handige jongens’

Het bericht dat gratis grond ProRail miljoenen kost

De problemen met de Kamperlijn

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl