Tweedemonitor / Kamervraag / De afwezigheid van de IND in rechtszaken



De afwezigheid van de IND in rechtszaken

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z24326

2018Z24326

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de afwezigheid van de IND in rechtszaken (ingezonden 19 december 2018)

1

Kent u het bericht 'IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers'? 1)

2

Is het waar dat de IND de rechtbanken heeft laten weten dat zij u vanwege hoge werkdruk niet langer in de rechtbank kan vertegenwoordigen? Zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, wat is er dan niet waar en wat heeft de IND wel laten weten?

3

In hoeveel gevallen, uitgedrukt in een percentage (eventueel bij benadering) is de IND in zittingen met betrekking tot afgewezen asielzoekers niet aanwezig in de rechtbank in de gevallen dat die aanwezigheid wel gewenst is?

4

Sedert wanneer is de afwezigheid van de IND toegenomen? Wat heeft u gedaan teneinde ervoor te zorgen dat de staat wel in zittingen met betrekking tot afgewezen asielzoekers aanwezig is?

5

Deelt u de mening dat de afwezigheid van de IND in dergelijke zaken een goede rechtsgang belemmert? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Zo nee, waarom niet?

6

Wat zijn de gevolgen voor een rechtszaak met betrekking tot een afgewezen asielzoeker, gedurende de tijd dat deze asielzoeker in ons land mag verblijven?

7

Kan een rechter, in het geval een afgewezen asielzoeker zijn afwijzing aanvecht als gevolg van de afwezigheid van de IND, de asielzoeker in het gelijk stellen en de afwijzing van een verblijfsvergunning terugdraaien? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat? Zo nee, waarom niet?

8

Deelt u de mening dat het van weinig respect jegens de asielzoeker en de rechterlijke macht getuigt als de IND verstek laat gaan bij een rechtszaak? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Moeten rechtbanken door de afwezigheid van de IND, extra kosten maken? Zo ja, waarom en hoeveel? Zo nee, waarom niet?

9

Kunt u ook door anderen dan de IND in dergelijke zaken, vertegenwoordigd worden? Zo ja, door wie en overweegt u die vertegenwoordiging in te schakelen? Zo nee, waarom niet?

10

Wat gaat u doen teneinde ervoor te zorgen dat u voortaan weer wel standaard in een zaak met betrekking tot een afgewezen asielzoeker vertegenwoordigd wordt? Op welke termijn gaat dit gebeuren en effect sorteren?

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2264122-ind-ontbreekt-vaak-in-de-rechtszaal-bij-zaken-afgewezen-asielzoekers.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Jasper van Dijk (SP), ingezonden 19 december 2018 (vraagnummer 2018Z24306), Gijs van Dijk en Kuiken (beiden PvdA), ingezonden 19 december 2018 (vraagnummer 2018Z24324).


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Mark Harbers (VVD)


descriptionAccess ( 6634 )

Publicatiedatum
19 December 2018



Gerelateerd

De afwezigheid van de IND in rechtszaken

Het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

Het bericht ‘IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk: volle asielcentra door personeelstekort IND’

Het bericht dat de IND de eigen regels overtreedt bij het beoordelen van verblijfsvergunningen

Het personeelstekort bij de IND

Het bericht dat een medewerker bij de IND door zijn leidinggevende onder druk werd gezet om zijn eigen dossiers te herbeoordelen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl