Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’



Het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23872

2018Z23872

Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’ (Ingezonden 14 december 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’ en aanvullend daarop het Twitterbericht van het Centrum Seksueel Geweld? 1) en 2)

2

Kunt u aangeven of het klopt dat sporenonderzoek, uitgevoerd in een Centrum Seksueel Geweld, na bijvoorbeeld een verkrachting ten koste gaat van het eigen risico? Zo ja, acht u dit wenselijk?

3

Hoe beoordeelt u het risico dat een slachtoffer vanwege financiële overwegingen afziet van het laten uitvoeren van sporenonderzoek en dat daarmee bruikbaar bewijs verloren kan gaan?

4

Worden slachtoffers van seksueel geweld nog met andere (medische) kosten geconfronteerd zodra zij zich melden bij een Spoedeisende Hulp of Centrum Seksueel Geweld?

5

Welke mogelijkheden ziet u om te bewerkstelligen dat behandelingen en onderzoeken in een Centrum Seksueel Geweld vrijgesteld worden van het eigen risico? Bent u bereid in gesprek te gaan met zorgverzekeraars om dit mogelijk te maken?

1) twitter.com/ibicanic/statu…

2) https://www.ad.nl/binnenland/vrouwen-zoeken-vaker-eneacute-n-eerder-hulp-na-verkrachting~a4a94dda/


Gerelateerd

Het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Vrouwelijke ondernemers

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Genderspecifieke gezondheidszorg.

Anticonceptie in Nederland

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl