Tweedemonitor / Kamervraag / Gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in ChinaGedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23582

Vragen van de leden Kuik (CDA) en Bouali (D66) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China (ingezonden 12 december 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Vrouwen Myanmar massaal verkocht aan Chinese mannen»? 1

Vraag 2

Kunt u een korte appreciatie geven van het onderzoek van de John Hopkins Universiteit waar naar verwezen wordt in het artikel?

Vraag 3

In hoeverre voert Nederland in Myanmar en China projecten uit die deze vrouwen en meisjes beschermen om te voorkomen dat zij verhandeld worden?

Vraag 4

Kunt u toelichten wie de slachtoffers zijn? Om wat voor bevolkingsgroepen gaat het?

Vraag 5

Wordt een deel van de extra middelen in 2019 ter ondersteuning en hulp aan de Rohingya ook besteed aan de bestrijding van vrouwenhandel zoals genoemd in dit artikel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

In hoeverre zijn mensenhandel en kindbruiden onderwerp van gesprek geweest tijdens uw bezoek aan Myanmar in november dit jaar?

Vraag 7

Klopt het dat de onevenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in China de «aanvoer» van kindbruiden naar China aanwakkert? Heeft u cijfers over vrouwenhandel vanuit Laos, Cambodja en Vietnam naar China?

Vraag 8

Ondersteunt Nederland projecten in bovengenoemde landen ter bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder het voorkomen van kindbruiden? Zo ja, kunt u toelichten om welke projecten het gaat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om de zorgen over de situatie in China met betrekking tot de gedwongen import van vrouwen en meisjes over te brengen aan de Chinese autoriteiten?

Vraag 10

Kunt u aangeven hoe Nederland effectief kan bijdragen om deze vrouwenhandel in en rondom China te bestrijden?


Indiener

Anne Kuik (CDA)

Achraf Bouali (D66)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 6508 )

Publicatiedatum
12 December 2018
Gerelateerd

De levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

Het bericht ‘VN wil sancties tegen bedrijven uit Myanmar, ook Shell betrokken’

Gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

Het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt

Sancties tegen bedrijven die gelieerd zijn aan het militaire regime in Myanmar

Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar

Het bericht dat de demonstraties in Myanmar uit de hand lopen.

Het bericht ‘Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl