Tweedemonitor / Kamervraag / Foutieve registratie in de Basisregistratie PersonenFoutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23337

Vragen van de leden Karabulut (SP) en Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen (ingezonden 10 december 2018).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State van 11 april 2018 inzake de Basisregistratie Personen, in het bijzonder paragraaf 9? 1

Vraag 2

Is het waar dat betreffende persoon, in bezet Palestijns gebied geboren (Oost-Jeruzalem), in de Basisregistratie Personen geregistreerd staat als geboren in Israël en dit slechts veranderd kan worden in «onbekend» en in dat geval niet correct wordt weergegeven waar hij geboren is? Zo ja, waarom is dit het geval?

Vraag 3

Is het waar dat in 2012 kenbaar werd gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat de registratie «(bezet) Palestijns gebied» zou worden toegevoegd aan het systeem van de Basisregistratie Personen, maar dat het ministerie hier later op teruggekomen is? Zo ja, waarom is het hier op teruggekomen?

Vraag 4

Bent u bereid het huidige systeem aan te passen zodat in de Basisregistratie Personen juist wordt weergegeven waar iemand geboren is, ook als die uit bezet Palestijns gebied afkomstig is? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

Onterechte huurverhogingen door foutieve huishoudverklaringen door de Belastingdienst

Antwoorden op Kamervragen over foutieve registratie in de Basisregistratie Personen

De registratie van een levenloos geboren kind na een abortus

De registratie van levend geboren kinderen die voor het doen van geboorteaangifte reeds waren overleden

Het inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het bericht 'Registratie kindermishandeling bij veel organisaties niet op orde'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl