Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z23169

2018Z23169

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’(ingezonden 6 december 2018)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’? 1)

2

Herkent en deelt u de zorgen verwoord door uw partijgenoot De Langen, die uw portefeuille zorg in Rotterdam heeft overgenomen? Zo nee, waarom niet?

3

Onderschrijft u het uitgangspunt dat (zeker) mensen met de laagste inkomens direct noch indirect de dupe mogen worden van invoering van het abonnementstarief? Zo ja, bent u dan ook van mening dat daartoe vóór invoering van het abonnementstarief maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen? Zo nee, waarom niet?

4

Ziet u ook het risico dat vooral mensen met de laagste inkomens direct dan wel indirect de dupe worden van invoering van het abonnementstarief?

5

Bent u bereid gemeenten, die hetgeen u tot nu toe hebt aangeboden volstrekt onvoldoende vinden, in voldoende mate en tijdig tegemoet te komen zodat (zeker) mensen met de laagste inkomens direct noch indirect de dupe worden van de invoering van het abonnementstarief?

Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereid de onderbestedingen op uw departementen (deels) in te zetten om te voorkomen dat mensen met de laagste inkomens de dupe worden van invoering van het abonnementstarief?

7

Onderschrijft u de stelling dat monitoring pas achteraf tot inzicht in de gevolgen van invoering van het abonnementstarief leidt en dus niet voorkomt dat (bijvoorbeeld) mensen met de laagste inkomens de dupe worden van die invoering? Gaat u in dat geval de geleden schade herstellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

1) https://www.ad.nl/rotterdam/toeloop-verwacht-voor-zorg-van-gemeente-door-nieuwe-regeling~a5219d75/


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Angstcultuur en doorgeslagen flexwerk bij de gemeente Rotterdam

Het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’

Het bericht ‘Ophef over stopzetten hulp van gemeente Montferland in coronatijd’

Strijdigheid van bepalingen van de verordening Re-integratie en loonkostensubsidie van de gemeente Teylingen en andere ISD-gemeenten met de Participatiewet op het onderdeel van de beperking uren loonkostensubsidie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl