Tweedemonitor / Kamervraag / Het lesmateriaal NederlandsHet lesmateriaal Nederlands

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z22497

2018Z22497

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het lesmateriaal Nederlands (ingezonden 29 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht dat in lesmateriaal voor het vak Nederlands, "Nieuw Nederlands 5/6 vwo Noordhoff Uitgevers, atheneum 5", Geert Wilders wordt beschreven als “het gevaar”? 1)

2

Deelt u de mening dat dit een treffend voorbeeld is van politieke indoctrinatie in het onderwijs, temeer omdat zowel de stelling als het antwoordmodel 2) Geert Wilders als een “gevaar” presenteert, Mark Rutte als een geslaagde premier, omdat hij dat “gevaar” goed heeft aangepakt en hij bovendien “goed is” met Angela Merkel?

3

Deelt u de opvatting dat dit soort politiek sturend lesmateriaal geen recht doet aan het onderwijsdoel om leerlingen te leren hóe te denken, maar in plaats daarvan leerlingen leert wát te denken?

4

Deelt u de mening dat de voortdurende impliciete en expliciete beledigingen gericht aan Geert Wilders, de Partij voor de Vrijheid en haar kiezers die bijna dagelijks in het onderwijs plaatsvinden, een versterkende werking hebben op de polarisatie van ons onderwijs, zeker gezien het gegeven dat dit kabinet vaak uitdraagt in woord en daad te strijden tegen polarisatie?

5

Bent u bereid om maatregelen te nemen tegen dit soort giftige vormen van indoctrinatie? Zo nee, waarom niet?

1) https://twitter.com/BSpiritu/status/1065571378471014400/photo/1

2) https://twitter.com/BSpiritu/status/1065588780411822081


Indiener

Harm Beertema (PVV)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 6311 )

Publicatiedatum
29 November 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl