Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’Het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z21301

2018Z21301

Vragen van het lid Laan-Geselschap en Van den Bosch (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’ (ingezonden 16 november 2018)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Vergunning in strijd tegen criminaliteit’? 1)

2

Deelt u de mening dat een vergunningplicht - inclusief een check van de rechtmatige financiering van de onderneming - voor bepaalde branches of in wijken en straten met een verhoogde staat van paraatheid, bijdraagt aan het bestrijden van ondermijning? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt u aangeven of juridische belemmeringen bestaan om deze vergunningplicht in te voeren? Zo ja, welke belemmeringen zijn dit en wat gaat u doen om deze belemmeringen weg te nemen?

4

Kunt u aantonen of deze benodigde vergunning tot extra inspanningsverplichtingen voor ondernemers leidt, die nu ook al in het kader van de Bibob-procedure gegevens moeten aanleveren?

5

Kunt u een factsheet opstellen met alle bestuursrechtelijke instrumenten die burgemeesters in hun gemeente kunnen gebruiken om ondermijning aan te pakken? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

6

Bent u bereidt om artikel 2:36 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (vergunningplicht) ter inspiratie voor andere gemeenten hierbij te betrekken? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereidt om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gemeenten te informeren over deze factsheet zodat ondermijning beter en overal kan worden aangepakt? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.ad.nl/dordrecht/dordtse-partijen-vergunningsplicht-voor-nepbedrijven-in-strijd-tegen-ondermijning~a0b57b4b/


Gerelateerd

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het racisme tijdens de voetbalwedstrijd FC Den Bosch – Excelsior

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

De vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

Het bericht het noodlijdende HAS in Den Bosch onder financieel toezicht staat

Het bericht dat er in Zaandam een biomassacentrale zonder vergunning in gebruik is genomen

Het bericht ‘Kindcentra krijgt 'extra punten' in Den Bosch’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl