Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’Het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20761

2018Z20761

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’ (ingezonden 12 november 2018)

1

Bent u bekend met het artikel ‘TU wordt voor studenten buiten EU stuk duurder’? 1)v

2

Klopt het dat zolang het collegegeld niet hoger is dan de werkelijke kosten van de opleiding, de kosten verhoogd mogen worden?

3

In hoeverre betekent het antwoord op de vorige vraag dat studenten van buiten de Europese Unie (EU) op de Technische Universiteit Delft een niet-kostendekkende financiële bijdrage hebben gegeven, en op deze manier indirect gesubsidieerd werden vanuit de overheid? Vindt u het ook onwenselijk dat we op deze manier indirect subsidiëren? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u aangeven in hoeverre ook bij andere instellingen voor hoger onderwijs (ho), opleidingen aan niet-EER studenten (studenten buiten de Europese Economische Ruimte) worden aangeboden die niet kostendekkend zijn? Kunt u een overzicht van de kostendekkendheid per ho-instelling naar de Kamer sturen?

5

Klopt de bewering van het college van bestuur van de TU Delft dat er wettelijk weinig andere mogelijkheden zijn dan het verhogen van het collegegeld om buitenlandse studenten (zowel EU/niet-EU)? Kunt u dit toelichten?

6

Deelt u de mening dat het terugdraaien van Engelstalige opleidingen naar Nederlandstalig ook kan bijdragen aan het beperken van de toestroom van buitenlandse studenten? Zo ja, wilt u dit meenemen in gesprek met de TU Delft?

1) https://www.ad.nl/delft/tu-wordt-voor-studenten-buiten-eu-stuk-duurder~af3f20b6/


Indiener

Harry van der Molen (CDA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 6011 )

Publicatiedatum
12 November 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl