Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’Het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z20012

2018Z20012

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’ (ingezonden 5 november 2018)

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘De diensten zijn regelmatig niet blij met ons’? 1)


2

Deelt u de mening van mw. Moussault, de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), dat er sprake is van een weeffout in de wet, nu die niet voorziet in de benoeming van een plaatsvervangend lid van de TIB? Zo nee, waarom niet?


3

Herinnert u zich, dat u in het debat over de uitslag van het referendum over de Wiv hebt gezegd “dat het goed is om ernaar te kijken als in de tussentijd blijkt dat de huidige bezetting krap is”? 2)


4

Bent u bereid om een wijziging van de Wiv voor te stellen, die voorziet in de benoeming van een plaatsvervangend lid van de TIB?

1) NRC.NEXT, 2 november 2018

2) Handelingen Tweede Kamer, 10 april 2018


Indiener

Harry van der Molen (CDA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 5913 )

Publicatiedatum
5 November 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl