Tweedemonitor / Kamervraag / De beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijnDe beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19407

2018Z19407

Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister van Financiën over de beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn. (ingezonden 30 oktober 2018)

1

Wat vindt u ervan dat banken het geld van consumenten zonder hun medeweten hebben geïnvesteerd in palmoliebedrijven die het regenwoud vernietigen? 1)

2

Wat vindt u ervan dat de drie banken, die hier het predicaat duurzaam onoprecht gebruiken, al langer slecht scoren op transparantie? 2) Wat gaat u doen om de banken te dwingen opener en eerlijker te zijn tegen de mensen van wie zij geld beheren?

3

Deelt u de mening dat er strengere regels nodig zijn zodat helder is in welke bedrijven en producten banken beleggen?

4

Erkent u dat investeringsfondsen van ING, ABN AMRO en Rabobank, die het label “duurzaam” gebruiken, maar toch investeren in palmoliebedrijven, de kap van het regenwoud indirect mogelijk maken?

5

Erkent u dat, wanneer deze banken geen leningen geven aan de palmoliebedrijven omwille van duurzaamheid, maar wel het geld van hun cliënten hier investeren, er wordt gespeeld met definities en er een inconsistente toepassing is van duurzaamheidscriteria? 3) Wat gaat u eraan doen om dit recht te trekken?

6

Erkent u, na het zoveelste schandaal in de financiële sector, dat binnen het huidige economische systeem de winst altijd centraal zal staan en de banken geen wet of morele grens schuwen om die winst te maximaliseren? Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Acht u het, na de vele fouten en misstanden, niet hoog tijd voor een visie op de banken? 4) 5)

1) https://milieudefensie.nl/actueel/nederlandse-banken-laten-consumenten-onbewust-beleggen-in-foute-palmoliebedrijven

2) https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/praktijkscores/transparantie/

3) https://milieudefensie.nl/actueel/palmolie-in-beleggingsfondsen-nederlandse-banken.pdf

4) Kamerstuk, 32 013, nr.163.html

5) Kamerstuk, 32 013, nr. 167


Gerelateerd

De beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

Het bericht dat banken financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

DDoS-aanvallen op banken

Het volgens de toezichthouder falende witwasbeleid van ABN Amro

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl