Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’Het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19159

2018Z19159

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Financiën over het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’. (ingezonden 25 oktober 2018)

1

Bent u bekend het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen
maar’? 1)

2

Is het waar dat op grond van artikel 15d van de Wet op de vennootschapsbelasting een bedrijf dat het hoofdkantoor naar het buitenland verplaatst vennootschapsbelasting aan de fiscus moet afdragen over de nog niet gerealiseerde stille reserves en goodwill?

3

Betekent dit dat wanneer een multinational haar hoofdkantoor naar het buitenland verplaatst
deze multinational een eindafrekening van de fiscus kan verwachten die, al naar gelang de waarde van de multinational, in de vele miljarden kan lopen?

4

Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 20 jaar een hoofdkantoor uit Nederland is verplaatst?

5

Kunt u aangeven hoe vaak bij een hoofdkantoorverplaatsing een naheffing van de fiscus heeft
plaatsgevonden op basis van artikel 15d van de Wet op de vennootschapsbelasting en wat het totale bedrag is dat hiermee gemoeid is?

6

Kunt u aangeven hoe vaak bij een hoofdkantoorverplaatsing een zogeheten ruling is gesloten met de Belastingdienst en wat het totale bedrag is dat hiermee gemoeid is?

7

Welke rulings zijn er in het kader van een hoofdkantoorverplaatsing geweest en kan hier inzicht in worden gegeven?

8

Kunt u aangeven hoe vaak bij een hoofdkantoorverplaatsing op welke andere manier dan ook een verrekening heeft plaatsgevonden en wat het totale bedrag is dat hiermee gemoeid is?

9

Kunt u aangeven hoe de hoofdkantoorfunctie van een multinational door de Belastingdienst en/of het ministerie van Financiën gewaardeerd wordt? Kunt u aangeven of deze waardering per geval kan verschillen? Zo ja, hoe vaak er afwijkende waarderingsmethodieken zijn gehanteerd?

10

Onderschrijft u de analyse dat artikel 15d Wet op de vennootschapsbelasting een extra drempel is voor een multinational om haar hoofdkantoor uit Nederland te verplaatsen, aangezien er nog een fikse eindafrekening met de fiscus plaats kan vinden?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1232377/shell-en-unilever-dreigen-niet-met-vertrek-ze-waarschuwen-alleen-maar


Gerelateerd

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Het artikel ‘Shell en Unilever dreigen niet met vertrek, ze waarschuwen alleen maar’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

Het bericht ‘Shell wil fundamenten olieplatforms in Noordzee na gebruik laten staan’

Het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl