Tweedemonitor / Kamervraag / Het lozen van giftige gassen door tankers in GelderlandHet lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z19150

2018Z19150

Vragen van de leden Von Martels en Geurts (beiden CDA) aan de staatssecretaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland (ingezonden 25 oktober 2018)

1

Kent u de berichten 'Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal' en ‘Proef met ontgassen van binnenvaartschepen in Terneuzen’? Wat is uw reactie op deze berichten?

2

Is het waar dat schippers van benzeentankers komende vanuit Duitsland in Gelderland hun giftige gassen lozen? Zo ja, sinds wanneer is dat u bekend?

3

Kunt u uiteenzetten waarom het ontgassen niet verboden zou zijn in Nederland, terwijl dat wel zo is in Duitsland?

4

Is het waar dat binnenvaartschepen die een nieuwe lading krijgen, gas van een oude lading in de open lucht lozen, terwijl dit 'varend ontgassen' verboden is per 1 juli 2018? Zo ja, hoe dienen schippers thans te ontgassen?

5

Is het waar dat bij Terneuzen proeven gedaan worden om te ontgassen? Wat is de relatie met het bericht uit Gelderland?

6

Is het waar dat er in Nederland niet zoveel plaatsen zijn waar kan worden ontgast? Welke ontwikkelingen ziet u ten aanzien van de vraag naar ontgassingsmogelijkheden?

7

Is het waar dat de handhaving te wensen over laat? Hoe is de verbodsbepaling in de verschillende provincies geregeld en wie handhaaft waarop?

8

Wilt u spoedig concrete stappen zetten om tot een algeheel verbod te komen in heel Nederland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u een algeheel verbod ingevoerd te hebben?

1) Gelderlander.nl, 23 oktober 2018, 'Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal' ( https://www.gelderlander.nl/home/tankers-lozen-elke-dag-illegaal-kankerverwekkend-gas-vanaf-de-waal~a7ebac6e/ )

2) Omroepzeeland.nl, 22 oktober 2018, 'Proef met ontgassen van binnenvaartschepen in Terneuzen' ( https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108937/Proef-met-ontgassen-van-binnenvaartschepen-in-Terneuzen )


Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Wassenberg (PvdD), ingezonden 24 oktober 2018 (vraagnummer 2018Z19095)


Gerelateerd

Het lozen van giftige gassen door tankers in Gelderland

Tankers die elke dag illegaal kankerverwekkend gas lozen

Het bericht ‘Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal’

Het bericht ‘Provinciaal ontgasverbod is een wassen neus ’

Het bericht ‘VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken’

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

De met perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) enperfluoroctaanzuur (PFOA) verontreinigde grond bij Schiphol

Het bericht dat 270 containers overboord geslagen zijn bij de Waddeneilanden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl