Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18891

2018Z18891

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (ingezonden 19 oktober 2018)

1
Kent u het bericht “Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77” 1)

2
Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?

3
Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een ‘Palestijnse Staat’?

4
Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin in heeft gestemd met deze resolutie?

5
Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?

6
Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt?

1) https://www.cidi.nl/nederland-stemt-voor-palestijns-voorzitterschap-g77/


Gerelateerd

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Israël oogst kritiek met bliksemsloopactie op Palestijns grondgebied’

Het bericht dat twee terreurverdachten indirect salaris hebben ontvangen met behulp van Nederlandse financiële steun aan de Palestijnse NGO UAWC.

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl