Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18891

2018Z18891

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Baudet (FvD), De Roon (PVV) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77 (ingezonden 19 oktober 2018)

1
Kent u het bericht “Nederland stemt voor Palestijns voorzitterschap G77” 1)

2
Klopt het dat Nederland in VN-verband heeft ingestemd met een Palestijns voorzitterschap van de G77?

3
Bent u ervan op de hoogte dat deze resolutie spreekt van een ‘Palestijnse Staat’?

4
Hoe verhoudt deze tekst zich tot het feit dat Nederland de Palestijnse Staat niet formeel erkend heeft? Hoe is het mogelijk dat Nederland desalniettemin in heeft gestemd met deze resolutie?

5
Hoe kan een niet-lidstaat voorzitter worden van een dergelijk VN-orgaan? Bestaan hier precedenten van?

6
Bent u bereid voortaan tegen VN-resoluties te stemmen waarmee de suggestie gewekt wordt dat een Palestijnse staat erkend wordt?

1) https://www.cidi.nl/nederland-stemt-voor-palestijns-voorzitterschap-g77/


Gerelateerd

De Nederlandse instemming met een Palestijns voorzitterschap van de G77

Het bericht ‘Israël oogst kritiek met bliksemsloopactie op Palestijns grondgebied’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Foutieve registratie in de basisregistratie personen

Een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

Uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. over eenzijdige resoluties bij de VN

Toeristische bedrijven die verdienen aan illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied

De sloop door Israël van door Nederland gefinancierde watersystemen in bezet Palestijns gebied

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl