Tweedemonitor / Kamervraag / Bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobelBedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z18171

2018Z18171

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel (ingezonden 11 oktober 2018 )

1

Bent u op de hoogte van de recente reeks van stakingen bij AkzoNobel? 1) 2) 3)

2

Wat vindt u van het feit dat werknemers bij AkzoNobel moeten staken voor 3,5% loonsverhoging en een fatsoenlijk pensioen, terwijl aandeelhouders de komende anderhalf jaar 5,5 miljard euro uitgekeerd zullen krijgen van dit bedrijf? 4)

3

Bent u van mening dat de werknemers van AkzoNobel voldoende gehoord zijn door het bestuur in het proces vóór en ná de verkoop van de Chemietak van het bedrijf, dat tegenwoordig Nouryon heet? Zijn de belangen van werknemers, bijvoorbeeld met betrekking tot hun pensioenen en het behoud van hun baan bij Nouryon, volgens u veiliggesteld?

4

Deelt u de mening dat de werknemers van AkzoNobel het bedrijf groot hebben gemaakt en in gelijke mate zouden moeten meeprofiteren van eventuele verkoop van bedrijfsonderdelen?

5

Wat vindt u er van dat de nieuwe Amerikaanse eigenaar van Nouryon nu al aangeeft het bedrijf over drie tot vijf jaar weer te willen verkopen? Wat zegt dit over de ‘lange’ termijnvisie van de nieuwe eigenaar? 5)

6

Bent u bereid de nieuwe Amerikaanse CEO van Nouryon te wijzen op hoofdstuk een van de wettelijk vastgelegde Corporate Governance Code, waarin staat dat in Nederland, in tegenstelling tot in de Verenigde Staten, het bestuur zich richt op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders weegt? Bent u bereid de CEO van Nouryon daarom te sommeren tegemoet te komen aan de eisen van werknemers?

7

Vindt u het ook moreel verwerpelijk dat aandeelhouders van AkzoNobel bovendien over een groot deel van de 5,5 miljard euro die zij de komende anderhalf jaar zullen ontvangen, namelijk 2 miljard ‘kapitaalteruggave’, helemaal geen belasting zullen betalen?

8

Wat vindt u er van dat ook bedrijven als Unilever het fenomeen ‘kapitaalteruggave’ gebruiken om de dividendbelasting geheel te omzeilen en op deze manier belasting ontwijken?

9

Vindt u het ook zorgelijk dat veel investeringsmaatschappijen Nederlandse bedrijven die ze de afgelopen jaren hebben gekocht, zoals Leaseplan en Exact, nu snel weer willen verkopen voordat het economische tij keert? 6)

10

Hoe verhoudt de uitspraak van een anonieme zakenbankier over de huidige opstelling van buitenlandse investeringsmaatschappijen in Nederland dat het economisch gedreven vehikels zijn en geen sociale dienst is, die kijken naar de optimalisatie van het rendement voor hun eigen kapitaalverschaffers, zich volgens u met de Corporate Governance Code? 6)

11

Denkt u dat de wettelijke bedenktijd voor Nederlandse raden van bestuur, waar het kabinet thans aan werkt, iets zal veranderen aan de verstoorde machtsbalans tussen investeerders en werknemers? Wat gaat u nog meer doen om sprinkhanengedrag van buitenlandse investeerders in Nederland tegen te houden?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat?

1) https://www.leidschdagblad.nl/duin-en-bollen/staking-bij-akzonobel-sassenheim-start-binnenkort

2) https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/amp/2325880/Werknemers-AkzoNobel-Wapenveld-leggen-72-uur-het-werk-neer?__twitter_impression=true

3) https://fd.nl/ondernemen/1271493/estafettestaking-bij-akzonobel-van-start

4) https://fd.nl/ondernemen/1272670/een-fiscaal-vriendelijke-traktatie-van-akzonobel

5) https://www.telegraaf.nl/financieel/2653889/nouryon-over-paar-jaar-terug-naar-beurs

6) https://fd.nl/ondernemen/1272873/private-equity-casht-nu-het-nog-kan


Gerelateerd

Bedrijfsovernames en de stakingsgolf bij AkzoNobel

Het verscherpte toezicht op AkzoNobel die van kracht blijft

Het bericht ‘PGGM wil samen met Apollo een bod doen op chemietak AkzoNobel’

De zorgen van SodM over zoutwinning door AkzoNobel

Bewapening, corruptie, illegale bedrijfsovernames en de opkomst van extreem-rechtse paramilitaire groepen in Oekraïne

Het bericht ‘Deel nieuw netwerk AkzoNobel lek als een mandje’

Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

Het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl