Tweedemonitor / Kamervraag / De coldcase kalender 2018De coldcase kalender 2018

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17865

2018Z17865

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister voor Rechtsbescherming over de coldcase kalender 2018 (ingezonden 8 oktober 2018)

1

Kent u de coldcase kalender van 2018 die is uitgedeeld in gevangenissen? 1)

2

Kunt u bevestigen dat de kalender aan gedetineerden wordt verstrekt omdat er bij hen relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten?

3

Kunt u aangeven wat de criteria zijn om een onopgeloste zaak tot coldcase te bestempelen, aangezien niet alle onopgeloste zaken bestempeld worden als coldcase?

4

Kunt u aangeven waarom en wanneer de moord op Chris van de Werken, de vermoorde milieuambtenaar uit Nunspeet, als coldcase is aangemerkt? Was er een nieuw spoor of verwacht men nieuwe informatie waardoor de zaak als coldcase bestempeld werd?

5

Kunt u aangeven wat de criteria zijn om een coldcase op te nemen op de coldcase kalender? Klopt het dat vooral coldcases waarvan de politie verwacht dat nieuw onderzoek kansrijk is op de kalender worden opgenomen? 2)

6

Kunt u aangeven waarom de moord op Chris van de Werken is opgenomen op de kalender van 2018? Klopt het dat er geen getuigen waren van deze moord en dat gedetineerden dus ook geen getuigen kunnen zijn geweest? Op grond waarvan is nu de verwachting dat gedetineerden informatie kunnen geven die mogelijk kan leiden tot het opsporen van de dader? Waren er ten tijde van de moord op Chris van de Werken verdachten die niet vervolgd zijn voor de moord, maar die later wel voor een soortgelijk delict veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf? Is het denkbaar dat er binnen de gevangenismuren informatie gehoord of gezien is over de moord op Chris van de Werken?

7

In hoeverre wordt of is bij coldcase zaken ook aanvullend onderzoek uitgevoerd met behulp van nieuwe technieken, in het bijzonder DNA opsporingstechnieken?

1) https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/cold-case/coldcasekalender-2018/17332-180108v3-mk-coldcase-kalender-2018-di-nl.pdf

2) https://www.politie.nl/nieuws/2017/januari/9/00-coldcasekalender-voor-nederlandse-gedetineerden.html


Indiener

Henk Krol (LvKA)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


descriptionAccess ( 5419 )

Publicatiedatum
8 Oktober 2018Gerelateerd

De coldcase kalender 2018

‘coldcaseteams’

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘honderden oude moord- en zedenzaken kunnen worden opgelost’

Het bericht dat het “gouden visa” een bedreiging vormen voor de interne veiligheid van de Europese Unie

De berichten: 'Discriminatie ouderen in vacatureteksten' en 'vacature sluit ouderen uit'

Schrijnende quarantaine in verzorgingshuis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl