Tweedemonitor / Kamervraag / Internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken)Internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken)

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z17140

2018Z17140

Vragen van de leden Van de Molen en Van Helvert (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid over internet langs de grens in Schinveld (Onderbanken). (Ingezonden 28 september 2018)

1

Kent u het nieuwsbericht over de afsluiting van internet door de Nederlandse overheid in huizen langs de Duitse grens in Schinveld (Onderbanken)? 1)

2

Deelt u de mening dat ook inwoners en bedrijven in de grensstreek toegang tot internet moeten kunnen hebben?

3.

Kunt u aangeven waarom de Nederlandse overheid, ondanks verleende vergunningen, zonder overleg met gemeente of inwoners, ervoor heeft gekozen om de verbinding met internet te verbreken?

4

In hoeverre ondersteunt het kabinet het principe van de grensoverschrijdende oplossing die was aangedragen in deze casus?

5

Deelt u de mening dat voor dit probleem een oplossing moet komen in het licht van de grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa?

6

Bent u bereid om met betrokken partijen in overleg te gaan om een oplossing te vinden voor deze ontstane situatie, met het doel dat de inwoners van Schinveld allemaal toegang krijgen tot internet?

7

Zou u de Kamer over de voortgang willen informeren?


1) https://www.1limburg.nl/ministerie-houdt-bewoners-schinveld-bewust-offline


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl