Tweedemonitor / Kamervraag / Flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentesFlitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16897

2018Z16897

Vragen van de leden Azarkan en Öztürk (beiden DENK) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes (ingezonden 26 september 2018)

1

Bent u op de hoogte van nieuwe flitskredieten, die worden aangeboden tegen woekerrentes? 1) 2)

2

Waarom brengen deze kredietverstrekkers woekerrentes van 3% per maand plus 20 euro per maand in rekening?

3

Waarom vallen deze kredieten blijkbaar buiten de wetgeving over consumentenkrediet, met een verplichte waarschuwing (“geld lenen kost geld”) en een maximale rente van 12%, boven de wettelijke rente , per jaar?

4

Is het verantwoord dat binnen vijf minuten een krediet kan worden afgesloten van 50.000 euro, zonder dat er gevraagd wordt om onderpand, uittreksels, businessplannen of jaarrekeningen?

5

Heeft dit ook geleid tot financiële problemen voor ondernemers en/of tot faillissementen?

6

Kunt u de gevolgen van deze woekerflitskredieten in beeld brengen, door hier onderzoek naar te laten doen? Zo nee, waarom niet?

7

Kunt u onderzoeken of het mogelijk is om de bepalingen over consumentenkrediet (Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing te laten zijn op een veel bredere groep, bestaande uit zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb'ers)? Zo nee, waarom niet?

8

Wanneer zal een evaluatie plaatsvinden van de overgang van de bepalingen uit de Wet op het consumentenkrediet naar Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek? Kunt u bij deze evaluatie betrekken of de regels over consumentenkrediet verbreed kunnen worden naar zzp'ers en mkb'ers?

1) https://voordelen.yeaz.com/geen-aflossingsverplichting/?&utm_medium=cpc&utm_source=facebook&utm_campaign=prospecting&utm_content=sole-proprietorship+usp3-2+carousel

2) https://www.spotcap.nl/


Gerelateerd

Flitskredieten die worden aangeboden tegen woekerrentes

Berichten dat de Scandinavische schuldenindustrie zich met woekerrentes richt op de Nederlandse zzp’er

Het bericht 'Tientallen kleine bedrijven failliet door hoge kosten crowdfunding'

De woekerrente op rood staan bij banken

Het bericht ‘Verstrekken van leningen/kredieten zonder vergunning is strafbaar’

Het bericht dat een op de drie Amsterdamse makelaars bereid is om te discrimineren

Verboden staatssteun aan Nike

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl