Tweedemonitor / Kamervraag / Gebrek aan handhaving door de NVWAGebrek aan handhaving door de NVWA

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16521

2018Z16521

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gebrek aan handhaving door de NVWA. (ingezonden 21 september 2018)

1

Bent u bekend met de berichten ‘Gevaarlijk wondermedicijn mag toch blijvend worden verkocht’ 1) en ‘Levensgevaarlijke springkussens te huur en te koop’ 2)? Wat is in het algemeen uw reactie op beide casussen?

2

Is het waar dat wanneer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateert dat een gevaarlijk product als medicijn wordt verkocht, zoals in het geval van het product MMS, de NVWA een mogelijkheid tot herstel biedt, zoals in dit geval het aanpassen van de gebruiksaanwijzing, in plaats van direct te handhaven?

3

Deelt u de mening dat het gebruik van MMS als medicijn een bedreiging is voor de volksgezondheid? Deelt u de mening dat in dit geval stevige handhaving, op zijn minst het uitschrijven van boetes, gerechtvaardigd is? Indien formeel aan de juiste procedures is voldaan, is dat dan niet aanleiding om deze aan te passen, in ieder geval als het gaat om zaken die als medicijn of voedselproduct worden verkocht?

4

Is het waar dat, hoewel de NVWA onlangs na een langdurige procedure aansprakelijkheid heeft erkend in een ongeval met een onveilig springkussen uit 2013, er honderden exemplaren van hetzelfde kussen verkocht zijn en dat de NVWA en de fabrikant hebben verzuimd deze uit de markt te halen?

5

Deelt u de mening van hoogleraar veiligheidskunde Pieter van Gelder van de TU Delft dat in dit geval terugroeping zeker gerechtvaardigd was? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

6

Deelt u de mening van emeritus hoogleraar Ben Ale dat strenge aanpak van de NVWA uitblijft wegens angst voor juridische stappen en stappen naar de media door ondernemingen?

7

Deelt u de mening dat gebrek aan handhaving bij producten die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid dit niet alleen onwenselijk is vanuit volksgezondheidaspecten, maar ook voor het vertrouwen in de NVWA als instantie?

1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4415451/gevaarlijk-wondermedicijn-mag-toch-blijvend-worden-verkocht
2)
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4422021/levensgevaarlijke-springkussens-te-huur-en-te-koop


Indiener

Frank Futselaar (SP)


Gericht

Carola Schouten (CU)


descriptionAccess ( 5145 )

Publicatiedatum
21 September 2018Gerelateerd

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht ‘NVWA te traag: onderzoek naar misstanden slachthuizen gestopt’ RTL 25 juli 2020

Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

Het bericht dat het strafrechtelijk onderzoek naar frauderende slachthuizen is gestopt, ondanks dat het OM wist dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de NVWA

Het bericht ‘Levensgevaarlijk chloormiddel nog steeds te koop als ‘medicijn’’

Het bericht ‘Teckelfokkerij nog in bedrijf ondanks verwaarlozing’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl