Tweedemonitor / Kamervraag / Intern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in SyriëIntern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in Syrië

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16184

2018Z16184

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over intern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in Syrië (ingezonden 17 september 2018)

1

Herinnert u zich dat u aangaf dat er ‘intern volkenrechtelijk advies ingewonnen is’ over de leveranties van hulp aan Syrische rebellen 1)?

2

Herinnert u zich dat de commissie-Davids gewoon de beschikking had over alle interne volkenrechtelijke adviezen van het ministerie?

3

Deelt u de mening dat juist dit interne advies zo belangrijk is, omdat de regering er bewust voor koos geen extern volkenrechtelijk advies in te winnen in 2014/2015 over een Non-Lethal Aid (NLA)-programma?

4

Klopt het dat deze adviezen geen staatsgeheim zijn?

5

Klopt het dat interne volkenrechtelijke adviezen gewoon onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen en dat zij dus openbaar gemaakt moeten worden als iemand een Wob-verzoek doet?

6

Herinnert u zich dat de regering gezegd heeft dat de Wob een ondergrens is voor de stukken die zij aan de Kamer moet verschaffen?

7

Kunt u elk intern volkenrechtelijk advies over de hulp aan Syrische rebellen dat sinds eind 2014 is ingewonnen, voor dinsdag 18 september 20.00 uur aan de Kamer doen toekomen, zodat het meegenomen kan worden bij de vragen op woensdag 19 september?

1) Antwoord 27 van Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 3208


Gerelateerd

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Intern volkenrechtelijk advies over de steun aan de rebellen in Syrië

De Nederlandse steun aan de Syrische rebellen en de vele geheime onderzoeken die daarnaar gedaan worden

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Nederlandse steun en internationale steun aan de Syrische oppositie

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl