Tweedemonitor / Kamervraag / Witwaspraktijken van INGWitwaspraktijken van ING

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16181

2018Z16181

Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17 september 2018)

1

Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken het toezicht op het beleid om witwassen te voorkomen, te verbeteren? 1)

2

Bent u op de hoogte van het feit dat de heer Timmermans in het verleden één van de top-ING’ers was die verantwoordelijk was voor grootschalige integriteitsschendingen?

3

Was u op de hoogte van de controlemechanismen op het moment dat de minister van Justitie en Veiligheid toestemming gaf voor deze schikking?

4

Klopt het dat geen afspraken zijn gemaakt dat met deze schikking met ING geen natuurlijke personen vervolgd zouden worden? Zou dat nu alsnog tot de mogelijkheden behoren?

5

Onderschrijft u de stelling dat leidinggevenden van ING in landen als Frankrijk, België, Roemenië, Cuba en Curaçao opzettelijk de wet overtraden?

6

Heeft u vermoedens om te bevestigen dat die overtredingen niet alleen bij kantoren in het buitenland plaatsvonden, maar dat ook bij de afdeling ING Wholesale op het Amsterdamse hoofdkantoor medewerkers jarenlang bezig waren met het vervalsen van stukken en het verhullen van de identiteiten van klanten?

7

Wat is uw reactie op het artikel in het Advocatenblad inclusief de beweringen over de betrokkenheid van voormalig advocaat Grapperhaus bij de witwaspraktijken van ING in 2012? 2)

1) 'Onderdeel van de schikking met de Amerikaanse overheid was dat ING maatregelen zou treffen waarmee het risico in de toekomst voor herhaling van ‘overeenkomstig gedrag’ (‘similar conduct’) zou worden geminimaliseerd. Één van de handtekeningen onder de overeenkomst is die van Koos Timmermans. Ruim zes jaar later komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat het gedrag van ING niet is verbeterd. Juist de controlemechanismen binnen de bank om integriteitskwesties als witwassen te voorkomen, zijn veronachtzaamd.' https://www.ftm.nl/artikelen/koos-timmermans

2) https://www.advocatenblad.nl/2018/09/13/ing/
Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van der Linde (VVD) Nijboer en Kuiken, ingezonden 5 september 2018 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nrs.3201 en 3202) en ter aanvulling op vragen terzake van het lid Nijboer (PvdA), ingezonden 12 september 2018 (vraagnummer 2018Z15884)


Gerelateerd

ING, dat de balans met 180 miljard euro bijstelde, de accountant die niet weet wat onder die post valt, de bank die zo bankenbelasting bespaarde en vervroegd staatssteun afloste in 2014 en begon met het uitbetalen van bonussen

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro

De berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’

Witwaspraktijken van ING

Het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken'

De ING als huisbankier van de staat

De ING als huisbankier van de staat

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl