Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingenHet bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z16089

Vragen van de leden Kwint en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen (ingezonden 14 september 2018).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat er steeds vaker dronken leerlingen in de klas zitten op een school in Asten-Someren en de school daarom een blaastest invoert voor dronken leerlingen?1

Vraag 2

Zijn er bij u meer signalen bekend van scholen in het land waar leerlingen met een te hoog alcoholpromillage in de klas zitten? Zo ja, op hoeveel scholen? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?

Vraag 3

Op welke wijze(n) wordt vanuit de rijksoverheid voorlichting gegeven aan jongeren en hun ouders over alcoholgebruik en -misbruik en de gevolgen daarvan? Bent u van mening dat deze voorlichting voldoende is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Zijn de organisatoren van de genoemde bierfeesten en horecaondernemers in de betreffende gemeente al aangesproken op het feit dat ze blijkbaar ook alcohol schenken aan minderjarigen? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

Vraag 5

Op welke wijze(n) gaat u ervoor zorgen dat er strenger toezicht gehouden gaat worden op feesten waar minderjarigen aanwezig zijn en waar alcohol geschonken wordt, aangezien dit blijkbaar nogal eens mis gaat?

Vraag 6

Welke actie(s) gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt aangepakt en er niet meer gevallen van scholen met leerlingen in de klas met te veel alcohol op ontstaan?


Gerelateerd

Het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over scholen die hun eigen regels voor aantallen toetsen op één dag aan hun laars lappen

Het bericht ‘Commotie na hard optreden politie Utrecht tegen dronken studenten’

Veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

De begeleiding van leerlingen in en de kwaliteit van het particulier onderwijs

Een Rotterdamse school die zorgleerlingen weert

Peperdure zesweekse schoolreizen van vierduizend euro

Het bericht ‘Bijzonder onderwijs furieus over intieme vragen bij inspectiebezoek’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl