Tweedemonitor / Kamervraag / De situatie van de gesloten parkeergarage in AlmereDe situatie van de gesloten parkeergarage in Almere

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15877

Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie van de gesloten parkeergarage in Almere (ingezonden 12 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie van de gesloten parkeergarage in Almere?1

Vraag 2

Wat is de stand van zaken van het onderzoek naar de oorzaak?

Vraag 3

Is er een overeenkomst tussen de constructie en het soort beton dat gebruikt is bij deze garage in Almere en bij de garage in Eindhoven, bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en bij andere gebouwen met vloeren/constructies die onderzocht worden?

Vraag 4

Hoe staat het met de inventarisatie van mogelijk onveilige betonvloeren/constructies die vorig jaar aan de Kamer is toegezegd? Wanneer kan de Kamer deze inventarisatie verwachten?

Vraag 5

Bent u voornemens om extra maatregelen te nemen om dit soort onveilige situaties in de toekomst te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te gaan nemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is er bij gemeenten voldoende capaciteit en expertise om alle mogelijk verdachte gebouwen te inspecteren? Zo nee, hoe wordt voorkomen dat inspecties onnodig lang op zich laten wachten en het risico op ongelukken hierdoor toeneemt?

Vraag 7

Hoe verhoudt het privatiseren van het bouwtoezicht (zoals is opgenomen in de Wet kwaliteitsborging op het bouwen) zich tot het adequaat en onafhankelijk toezicht op gebouwen met mogelijk onveilige betonvloeren/constructies?

Vraag 8

Bij wie ligt de aansprakelijkheid wanneer betonvloeren/constructies onveilig zijn? Kunt u hierbij specifiek het juridisch kader schetsen?


Gerelateerd

Scheuren in pilaren in een parkeergarage in Almere

De situatie van de gesloten parkeergarage in Almere

Het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

Het bericht dat er vraagtekens zijn bij de fundering van de parkeergarage in Eindhoven

Gestuntel bij bouw parkeergarage Wormerveer

Het achterblijven van de bouwambitie in Almere

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een geliquideerde man in Almere

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl