Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde'Het bericht 'Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15294

2018Z15294

Vragen van de leden Arno Rutte en Bente Becker (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘'Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde'. (ingezonden 5 september 2018)

1

Kent u het bericht 'Duitse inlichtingendienst getipt dat Jawed S. radicaliseerde'1)

2

Klopt het dat in Duitsland de informatie over de radicalisering van Jawed S. niet is gedeeld? Zo ja, deelt u de zorg hierover en bent u bereid hierover op korte termijn in overleg te treden met uw Duitse collega?

3

Op welke wijze wordt de informatie over radicaliserende individuen en groepen tussen de buitenlandse en de Nederlandse veiligheidsdiensten gedeeld? Zijn hier nog belemmeringen die opgeruimd moeten worden? Zo ja, welke?

4

Kunt u toelichten of en hoe de Nederlandse en Duitse instanties samenwerken om de radicalisering van asielzoekers tegen te gaan?

5

Wordt de informatie die door buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt verstrekt ook gedeeld met gemeenten zodat zij hier in hun radicaliseringsbeleid rekening mee kunnen houden? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit? Zo nee, waarom niet?

1) https://nos.nl/artikel/2248941-duitse-inlichtingendienst-getipt-dat-jawed-s-radicaliseerde.html


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl