Tweedemonitor / Kamervraag / Studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeldStudenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z15101Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld (ingezonden 3 september 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Zorgen om tientallen onbehandelde hiv-patiënten onder internationale studenten»?1

Vraag 2

Sinds wanneer bent u op de hoogte van het aantal internationale studenten met een hiv-besmetting dat niet wordt behandeld? Wat heeft u tot nu toe in dit kader ondernomen?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat de in het bericht aangehaalde particuliere verzekeringen, hiv-behandelingen niet verzekeren als het virus buiten Nederland is opgelopen?

Vraag 4

Hoe schat u het risico voor de volksgezondheid in?

Vraag 5

Bent u betrokken bij de in het bericht aangehaalde gesprekken die momenteel lopen tussen verzekeraars, de Hiv Vereniging Nederland en universiteiten om tot een oplossing te komen? Zo ja, wat is uw standpunt in deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat u in het belang van de studenten en de volksgezondheid moet meewerken aan een oplossing voor studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld? Zo ja, op welke wijze bent u betrokken? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Studenten met een hiv-besmetting die niet worden behandeld

Het bericht ‘Oproep ‘noodregeling’ voor pil die hiv kan voorkomen’

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Meer dan 100 Nederlandse studenten die hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten

Het bericht ‘Boeren vrezen wilde zwijnen na besmetting’

Het EenVandaag-onderzoek: ‘Mbo-studenten willen graag een titel’

Het bericht dat voor het eerst in haar geschiedenis de Universiteit van Amsterdam meer aanmeldingen heeft van studenten met een buitenlandse vooropleiding dan met een Nederlandse vooropleiding

Het bericht van Radar dat er klachten binnen komen van ouders die zich zorgen maken over de studievoortgang van hun kinderen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl