Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'Het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14956

2018Z14956

Vragen van de leden Özütok, Van Ojik en Buitenweg (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Rechtsbescherming over het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?' (ingezonden 29 augustus 2018)

1

Bent u bekend met het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'? 1)

2

Klopt het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 wereldwijd slechts vier slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating succesvol heeft bijgestaan en dat er bijna geen gebruik wordt gemaakt van het ticketfonds dat bedoeld is om te zorgen dat slachtoffers van huwelijksdwang of achterlating terug naar Nederland kunnen komen?

3

Hoeveel zaken heeft Buitenlandse Zaken in 2017 gemeld gekregen naast deze vier slachtoffers die zijn bijgestaan, en wat is er met de overige casussen gebeurd?

4

Hoeveel van de 38 zaken die vermeld worden in het jaarverslag 2017 van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) (waarvan 30 achterlating, 4 huwelijksdwang, overige zaken betroffen huwelijkse gevangenschap en vasthouden in het buitenland) betroffen het binnenland en hoeveel betroffen het buitenland? Hoeveel burgers zijn succesvol naar Nederland teruggekeerd? Zijn dit de vier zaken die in de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 juni 2017 worden genoemd? 2) Wat is er met de overige zaken gebeurd?

5

Wat doet Buitenlandse Zaken voor de vrouwen met de Nederlandse nationaliteit die in landen verblijven waar ze de toestemming voor terugkeer naar Nederland van de man nodig hebben?

6

Hoeveel vrouwen verkeren momenteel in deze situatie?

7

Klopt het dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en het LKHA opzettelijk geen ruchtbaarheid geven aan het bestaan van het ticketfonds op de websites en op voorlichtingsbijeenkomsten met niet-gouvernementele organisaties?

8

Herkent u het beeld dat Noorwegen veel meer staatsburgers die slachtoffer zijn geworden van huwelijksdwang, heeft geholpen dan Nederland? Hoe verklaart u dit verschil?

9

Hoeveel Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating zijn er jaarlijks in het buitenland?


10

Deelt u de mening dat er meer gedaan kan worden om Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland te helpen? Zo ja, wat is daarbij uw doelstelling en hoe gaat u er voor zorgen dat posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken meer ondersteuning bieden in geval van huwelijksdwang en/of achterlating?

1) Volkskrant, 22 augustus 2018.

2) Brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 12 juni 2017 (Kamerstuk 34550 V, nr. 78).


Gerelateerd

De besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland

De omvang en aanpak van seksuele intimidatie en geweld jegens meisjes en vrouwen in Amsterdam.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een nieuw onderzoek naar de impact van de ongekende veranderingen rond de Noordpool

Onderzoek: Meisjes in de gevarenzone. ‘Ik verlang naar een veilige plek’

Het bericht ‘Vijf jaar na de grote ontvoering door Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij’

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

De impact van coronavirus (COVID-19) op de internationale ontwikkelingssamenwerking

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl