Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14908

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de Minister van Defensie over het bericht «Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon» (ingezonden 27 augustus 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven onder welke feiten en omstandigheden Defensie militairen en veteranen tegemoet komt in de kosten voor rechtskundige hulp? Wat zijn hiervoor de richtlijnen?

Vraag 3

Wat is de maximale tegemoetkoming in de kosten voor rechtskundige hulp waarop militairen en veteranen een beroep kunnen doen?

Vraag 4

Wat is uw afwegingskader om af te wijken van de (financiële) richtlijnen rondom het tegemoetkomen in de kosten voor rechtskundige hulp voor militairen en veteranen?

Vraag 5

Geeft u goedkeuring voor het afwijken van regels rondom het tegemoetkomen in de kosten voor rechtskundige hulp voor militairen en veteranen?

Vraag 6

Wat is uw reactie op het bericht «Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon»?

Vraag 7

Wat is uw reactie op andere militairen en veteranen die het met minder financiële tegemoetkoming in de kosten voor rechtskundige hulp moeten doen en ook in de publiciteit zijn gekomen?

Vraag 8

Herinnert u zich dat tijdens de behandeling van de Veteranennota op 26 juni 2018 over de rechtspositionele regelingen voor veteranen de D66-fractie haar zorgen heeft geuit over het maximale budget van € 7.500 voor rechtskundige hulp voor veteranen, aangezien dit geen recht doet aan de complexe en tijdrovende trajecten waar veteranen zich doorheen moeten vechten? Bent u bereid om de ervaringen van Defensie rondom de zaak Kroon te betrekken bij de reeds eerder gevraagde evaluatie over de rechtspositionele regelingen voor veteranen?


Gerelateerd

Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Fikse straffen bij geweld tegen hulpverleners? Rechters blijken milder dan OM'

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

De berichten ‘Cruciaal IT-project bij Defensie dreigt te mislukken’ en ‘In een digitale oorlog doet de Nederlandse krijgsmacht er nu niet toe’.

De aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija

Slapende rekeningen.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl