Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien wasHet bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14774

2018Z14774

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was. (ingezonden 21 augustus 2018)

1

Bent u van plan zich aan begrotingsregels van de Startnota 2017 1) te houden? Zo nee, waarom niet?

2

Zijn er nog andere relevante regels of wetten die van toepassing kunnen zijn op onderstaande vragen?

3

Moet elke euro die de dividendbelasting vanaf 2020 jaarlijks meer had opgeleverd dan de 1,4 miljard euro, zoals die aanvankelijk in het budgettaire overzicht van het regeerakkoord voorzien was, worden gezien als een extra, niet voorziene, lastenverlichting? Zo nee, waarom niet?

4

Zo ja, moet deze lastenverlichting volgens begrotingsregels uit de Startnota gecompenseerd worden? Zo nee, waarom niet? 2)

5

Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om deze lastenverlichting te compenseren?

6

Is het waar dat het geld voor deze lastenverlichting niet bij burgers, maar bij het bedrijfsleven zal worden gehaald (in de vorm van een lastenverzwaring)? 3)

7

Zullen deze lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven als bedrijfskosten via de keten uiteindelijk ook niet worden afgewenteld op de ‘betalende huishoudens en burgers’, zoals minister Wiebes de Kamer al eens, in het kader van andere stijgende bedrijfskosten, voorspiegelde? 4) Zo nee, kunt u aangeven door wie u denkt dat deze lastenverzwaringen uiteindelijk dan wel betaald zullen worden?

8

In het geval van een lastenverlichting, kunt u bevestigen dat deze extra lastenverlichting direct ten goede komt aan buitenlandse overheden en buitenlandse aandeelhouders? Zo nee, waarom niet?

9

Indien dit betekent dat deze lastenverlichting binnen het inkomstenkader door middel van een lastenverzwaring gecompenseerd wordt, is het waar dat dit een extra lastenverzwaring inhoudt voor Nederlandse burgers en bedrijven, ten gunste van een lastenverlichting voor buitenlandse overheden en buitenlandse aandeelhouders? Zo nee, waarom niet?


10

Is de onduidelijkheid, die volgens het FD nu gerezen is over een eventuele lastenverzwaring, niet juist schadelijk voor het vestigingsklimaat? 5) Zo nee, kunt u dit toelichten?

11

Klinkt er ook bij u teleurstelling over de weinige steun die er in de media voor de afschaffing van de dividendbelasting is 6)? Ontbreekt er volgens u een ’Oranjegevoel’ bij met name financieel journalisten, die toch zouden moeten begrijpen dat de maatregel goed is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland?

1) Kamerstuk: 34 775, nr.54

2) De Startnota vermeldt dat: “[i]eder verschil tussen de ramingen in het Belastingplan en het inkomstenkader is lastenrelevant en moet binnen het inkomstenkader worden gecompenseerd.”

3) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2454151/bedrijfsleven-betaalt-afschaffen-dividendtaks

4) Stenogram Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid) (voortzetting)

5) https://fd.nl/economie-politiek/1266295/rutte-voor-het-blok-door-oplopende-kosten-dividendbonus

6) https://www.telegraaf.nl/nieuws/2454151/bedrijfsleven-betaalt-afschaffen-dividendtaks


Gerelateerd

Het afschaffen van de dividendbelasting

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De arresten van het Hof van Justitie

De afschaffing van de dividendbelasting

Het bericht 'Britse beleggers zitten niet te wachten op afschaffen dividendbelasting'

De dividendbelasting

De uitspaken van de minister-president inzake de dividendbelasting

Het bericht dat het afschaffen van de dividendbelasting veel meer kost dan de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord voorzien was

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl