Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in Openbaar Vervoer (OV)’Het bericht ‘Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in Openbaar Vervoer (OV)’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z14139Vragen van het lid Van Aalst (PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in openbaar vervoer (OV)» (ingezonden 16 juli 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in OV»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat een koppeling van gegevens van incidentregistratie tussen vervoerders onderling en met de politie zal bijdragen aan risicogestuurd handhaven van de veiligheid in het OV?

Vraag 3

Bent u bereid om er bij uw collega van het ministerie Justitie en Veiligheid op aan te dringen dat er een aanspreekpunt komt voor (regionale) vervoerders bij de politie?

Vraag 4

Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de informatie over de incidenten bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) ook met regionale vervoerders gedeeld wordt?

Vraag 5

Bent u bereid om bij de NS, het GVB (Amsterdam), de Rotterdamse Electrische Tram N.V. (RET) en de Haagsche Tramweg-Maatschappij (HTM), tekst en uitleg te geven waarom een landelijk systeem belangrijk is voor de veiligheid van de reiziger, ondanks dat het aan deze specifieke partijen weinig nieuwe informatie verschaft?

Vraag 6

Bent u bereid om alsnog een landelijk systeem in te voeren en om zodoende recht te doen aan de twee aangenomen moties1 over het koppelen van incidenten- en politiegegevens en over het komen tot één landelijk werkend en geïntegreerd data-analysesysteem?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Geen landelijk systeem voor aanpak agressie in Openbaar Vervoer (OV)’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Het invoeren van een draagplicht voor niet-functionele mondmaskers in het openbaar vervoer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht ‘Agressie tegen verkeersregelaars in Twente neemt toe: we zijn tandeloze tijgers’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl