Tweedemonitor / Kamervraag / Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsenReclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11615

Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen (ingezonden 18 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met de reclamecampagne van één van de grootste pensioenfondsen op nationale televisie?

Vraag 2

Bent u bekend met de blog van de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn uit augustus 2017, waarin hij aangeeft «kostenbeheersing halen we ook uit het feit dat pensioenfondsen door de verplichtstelling geen reclame hoeven te maken.»?1

Vraag 3

Welk kader bestaat er voor verplichtgestelde pensioenfondsen voor promotie en reclame? Zijn reclames van pensioenfondsen onderworpen aan toezicht door de AFM?

Vraag 4

Op welke manier kan een deelnemer inzicht krijgen in de kosten voor deze reclamecampagne? Wordt dit in het jaarverslag onder communicatiekosten geschaard? En in hoeverre worden de communicatiekosten verder gespecificeerd?

Vraag 5

Hoeveel pensioengeld is er uitgetrokken voor deze reclamecampagne? Hoeveel euro is dat per actieve deelnemer?

Vraag 6

Wat vindt u er van dat een verplichtgesteld pensioenfonds pensioengeld gebruikt voor een generieke reclamecampagne op nationale televisie?

Vraag 7

Als een verplichtgesteld pensioenfonds wil communiceren met haar deelnemersbestand, is een gerichte brief of e-mail dan niet een doelmatigere manier van communiceren dan een generieke reclamespot op nationale televisie?


Gerelateerd

Reclame door verplichtgestelde pensioenfondsen

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Shell’s kindermarketingfestival Generation Discover 2019

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Misleidende reclame van e-sigaretten

Gastlessen van (voormalig) Shell-personeel

Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’

Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl