Tweedemonitor / Kamervraag / Lichthinder bij de A27Lichthinder bij de A27

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11614

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over lichthinder bij de A27 (ingezonden 18 juni 2018).

Vraag 1

Is het u bekend dat de verbreding van de A27 ter hoogte van Groenekan en Hollandsche Rading gepaard is gegaan met de plaatsing van 18 meter hoge lichtmasten die gedurende de hele nacht blijven schijnen?

Vraag 2

Is dit in lijn met de afspraken met omwonenden?

Vraag 3

Heeft u voorzien dat lichthinder voor de direct langs de snelweg gelegen woningen zou toenemen en dat de omwonenden daarover zouden kunnen gaan klagen?

Vraag 4

Hoe verhouden de extra investeringen die langs de A27 zijn gedaan voor de verbetering van de natuur, zoals dassentunnels en ecoducten, zich ten opzichte van de verslechtering voor de natuur (en met name de nacht-actieve dassen) door de toegenomen lichthinder?

Vraag 5

Hoe verhoudt zich het feit dat de nieuwe masten drie meter hoger zijn dan gebruikelijk tot het beleid van Rijkswaterstaat dat volgens de website gericht is op het plaatsen van lagere masten?

Vraag 6

Bent u bereid alsnog lagere lichtmasten te plaatsen of de lampen zo te laten richten dat er geen lichthinder voor de omgeving bestaat?

Vraag 7

Bent u bereid er bij Rijkswaterstaat op aan te dringen dat de verlichting tussen 21.00 en 05.00 uur wordt uitgeschakeld, zoals ook op veel andere rijkswegen het geval is?

Vraag 8

Deelt u de mening dat na de eerder gemaakte blunder, waarbij Rijkswaterstaat nieuwe geluidsschermen met de geluidsabsorberende kant naar de buitenzijde plaatste, de omwonenden extra tegemoet zouden moeten worden gekomen?


Gerelateerd

Lichthinder bij de A27

Het toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage over A27/A12 ring Utrecht

De voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.

De wijziging van het Tracébesluit voor de ring Utrecht

De uitspraak van de Raad van State inzake het Tracébesluit A27/A12

Het bericht ‘Merwedebrug in 2016 bijna ingestort’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl