Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z11378

Vragen van de leden Van Eijs en Van Weyenberg (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?» (ingezonden 14 juni 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat huizenbezitters alleen op grond van artikel 3:113 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 belasting betalen over de inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning?

Vraag 3

Hoe groot is de groep mensen die aangifte doet van tijdelijke verhuur van de eigen woning? Hoe groot zijn de inkomsten uit deze groep? Hoe groot schat u de groep die eigenlijk aangifte zou moeten doen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat niet alleen verhuurders die hun gehele huis tijdelijk verhuren, maar ook verhuurders die een deel van hun huis verhuren belast zouden moeten worden? Zo ja, bent u bereid om maatregelen te nemen om deze groep belastingplichtig te laten worden?

Vraag 5

Wordt in dit geval gebruik gemaakt van de kamerverhuurvrijstelling? Zo ja, is de kamerverhuurvrijstelling hiervoor bedoeld?

Vraag 6

Betalen huurders die (al dan niet een deel van) hun woning tijdelijk verhuren via online platforms belasting over de huurinkomsten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Jessica van Eijs (D66)

Steven van Weyenberg (D66)


Gericht

Menno Snel (D66)


descriptionAccess ( 3815 )

Publicatiedatum
14 Juni 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten Amsterdam staan ingeschreven

Het bericht’ Echtpaar kraakt droomhuis om sloop te voorkomen’

Het artikel 'Hoe Airbnb toch weer aan het langste eind trekt'

Het bericht dat AirBnB moet worden gezien als informatieplatform

De mogelijkheid van een Airbnb-hypotheek

Het bericht 'Ex-staatsbedrijf ASR gooit salarissen aan de top met tonnen omhoog'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl