Tweedemonitor / Kamervraag / Het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverlegHet manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08851

2018Z08851
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg (ingezonden 16 mei 2018).

Vraag 1
Wat is uw reactie op de analyse en de afzonderlijke voorstellen in het door de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) uitgebrachte manifest over het redden van de rechtshulp?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op het besluit van de VSAN en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) om uit het overleg met uw ministerie te stappen over de herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand?2 3

Vraag 3
Hoe heeft het zover kunnen komen dat de VSAN en de NVJSA zich genoodzaakt zagen deze beslissing te nemen?

Vraag 4
Wat is uw reactie op het standpunt van de NVJSA dat het uitgangspunt moet worden losgelaten dat er geen geld bijkomt en dat doorgaan op deze weg geen recht doet aan de realiteit en de vele onderzoeken en voorstellen die al gedaan zijn?4

Vraag 5
Waarom is er bij de herziening van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand voor gekozen de financiën voorop te stellen en niet het waarborgen van de toegang tot het recht?

Vraag 6
Op welke manier gaat u zonder de VSAN en de NVJSA, en dus zonder een groot deel van de (sociale) advocatuur, zorgen voor een verantwoorde herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand?

1 http://www.vsanadvocaten.nl/persberichten.asp?dc=10004&Cat=6004&Mnu=6000
2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2034645/advocaten-uit-rechtshulpoverleg-met-dekker
3 http://www.nvjsa.nl/4640/nieuws/nvjsa-stapt-op-bij-overleg-over-gefinancierderechtsbijstand.html
4 http://www.nvjsa.nl/4640/nieuws/nvjsa-stapt-op-bij-overleg-over-gefinancierderechtsbijstand.html


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl