Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'Het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08271

2018Z08271
Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Streep door 2.500 studentenwoningen na «verraad» ministerie» (ingezonden 3 mei 2018).

Vraag 1
Bent u bekend het artikel «Streep door 2500 studentenwoningen na «verraad» ministerie»?1

Vraag 2
Is het waar dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede zijn vormgegeven samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (later Infrastructuur en Waterstaat)? Wat was de inbreng van het ministerie?

Vraag 3
Klopt het dat de plannen voor uitbreiding van Uilenstede nu door datzelfde ministerie zijn afgewezen? Zo ja, op welke gronden? Hoe kan het dat het ministerie plannen mee ontwikkelde waarover de eigen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt: «Het aantal woningen, ook al zijn het tijdelijke studentenkamers, is zo buiten proportie van wat is toegestaan dat zowel wat betreft veiligheid als gezondheid van toekomstige bewoners risico’s ontstaan»?

Vraag 4
Vindt u dat de rijksoverheid zich met deze gang van zaken een betrouwbare partner heeft getoond?

Vraag 5
Deelt u de observatie dat er sprake is van woningnood in de regio Amsterdam, zowel in het algemeen als meer specifiek voor studenten? Wat vindt u ervan dat een belangrijk bouwproject na jarenlange voorbereiding wordt gefrustreerd door een weifelende rijksoverheid?

Vraag 6
Hoe beoordeelt u de kwalificatie «verraad» van de gemeente Amstelveen? Snapt u dat de gemeente teleurgesteld is?

Vraag 7
Wat gaat u doen om te zorgen dat er alsnog voldoende studentenwoningen in de regio Amsterdam worden gebouwd?

1 https://www.parool.nl/amsterdam/streep-door-2500-studentenwoningen-na-verraadministerie~a4596200/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl