Tweedemonitor / Kamervraag / Verwaarloosde veiligheidsmaatregelen in en om munitieopslagplaatsen van DefensieVerwaarloosde veiligheidsmaatregelen in en om munitieopslagplaatsen van Defensie

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z08268

2018Z08268
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Staatssecretaris van Defensie over verwaarloosde veiligheidsmaatregelen in en om munitieopslagplaatsen van Defensie (ingezonden 3 mei 2018). Vraag 1
Wanneer, op welke datum, hebt u het besluit genomen alle munitieopslagen langs de strengste norm te gaan controleren en indien nodig aan te passen?1

Vraag 2
Welke bevindingen van de 89 tekortkomingen zijn nog niet verholpen, en van de grotendeels al verholpen bevindingen? Kunt u dat toelichten?

Vraag 3
Wanneer denkt u alle geconstateerde problemen verholpen zijn? Kunt u dat toelichten?

Vraag 4
Heeft de Defensie Materieel Organisatie (DMO) de boetes doorgestuurd aan het Rijksvastgoedbedrijf? Zo ja, zijn deze boetes door het Rijksvastgoedbedrijf voldaan? Zo nee, waarom niet en wie heeft ze uiteindelijk betaald?2

Vraag 5
Deelt u de constateringen van de Volkskrant dat de samenwerking tussen relevante onderdelen van Defensie (met namen de DMO) en het Rijksvastgoedbedrijf niet goed genoeg is om het veiligheidsvraagstuk op het hoogste niveau te kunnen behandelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt de samenwerking van DMO met het Rijksvastgoedbedrijf vormgegeven? Denkt u dat die samenwerking kan zonder overleg met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en IL&T? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Acht u het op basis van deze ervaringen wenselijk de coördinatie van de onderhoudsverantwoordelijkheid (thans bij het Rijksvastgoedbedrijf) en aansprakelijkheid voor ongelukken (DMO) anders te gaan organiseren? Zo ja, hoe en wanneer wilt u dat geregeld hebben? Zo nee, waarom niet? Kunt u dat toelichten?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van lid Emiel Van Dijk (PVV), ingezonden 2 mei 2018 (vraagnummer 2018Z08206)

1 «Inspecties leiden tot veiliger werkomgeving», Nieuwsbericht, 2 mei 2018, https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/05/02/tekortkomingen-bij-munitie-opslagendefensie
2 «Veiligheid schiet tekort bij veel munitiedepots», Volkskrant 2 mei 2018.


Gerelateerd

Verwaarloosde veiligheidsmaatregelen in en om munitieopslagplaatsen van Defensie

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

Het bericht '430.000 gulden voor onderzeeër'

De aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija

Het bericht 'Meldpunt moet onafhankelijk van Defensie zijn'

Het bericht ‘Wereld niet roken dag: de rampzalige rookcultuur bij Defensie’.

Het feit dat Defensie liever investeert in een zonneauto dan in veilige Defensie-gebouwen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl