Tweedemonitor / Kamervraag / Het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporatiesHet overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07808

2018Z07808 Vragen van de leden Koerhuis en De Lange (beiden VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties (ingezonden 25 april 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Brede aanpak nodig om schulden te voorkomen»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat een goed en betaalbaar huis voor iedereen belangrijk is?

Vraag 3
Wat is de gemiddelde woonoppervlakte en gemiddelde prijs per vierkante meter woonoppervlakte van sociale huurwoningen? Wat is het gemiddelde woonoppervlak en de gemiddelde prijs per vierkante meter woonoppervlakte van sociale huurwoningen in landen om ons heen, zoals Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland?

Vraag 4
Hoeveel mensen zitten in de schuldhulpverlening en schuldsanering? Hoevelen daarvan wonen in een sociale huurwoning, uitgesplitst in schuldhulpverlening en schuldsanering?

Vraag 5
Is er een voortraject van de schuldhulpverlening en schuldsanering? Zo ja, hoeveel mensen zitten daar in? Hoevelen daarvan wonen in een sociale huurwoning?

Vraag 6
Deelt u de mening dat het direct overmaken van huurtoeslag naar woningcorporaties een grote systeemverandering is, die onwenselijke gevolgen met zich brengt?

Vraag 7
Hoe verhoudt het direct overmaken van de huurtoeslag naar woningcorporaties zich tot de gedragslijn ten aanzien van particuliere verhuurders van sociale huurwoningen? Hoe zit dat in beide gevallen juridisch? Is het waar dat de huurtoeslag in een dergelijke situatie een verhuurdertoeslag wordt?

Vraag 8
Deelt u de mening dat een dergelijke systeemverandering extra problematisch wordt als een huurder in de schuldsanering zit? Deelt u de mening dat het beter is om naar een goedkopere sociale huurwoning te verhuizen, zodra een huurder in de schuldsanering komt?

1 https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/brede-aanpak-nodig-omschulden-te-voorkomen.html


Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)

Leendert de Lange (VVD)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 3060 )

Publicatiedatum
25 April 2018
Gerelateerd

Huurtoeslag voor mensen die beschermd wonen of huren via een instelling

Verworven rechten in de huurtoeslag

Het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties

De fiscale straf voor woningcorporaties

Huurtoeslag en het minimumloon

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

De huurtoeslag en de uitwerking van het Sociaal Huurakkoord

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl