Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’Het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z07538

2018Z07538 Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes» (ingezonden 20 april 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Spreekuurrechter stopt, ondanks succes»?1

Vraag 2
Klopt het, dat het bij de spreekuurrechter ging om een proef met een eindmoment? Wordt deze proef ook geëvalueerd?

Vraag 3
Op welke wijze worden de resultaten van deze proef betrokken bij de uitwerking van de passage in het regeerakkoord, waarin gesteld wordt dat maatschappelijk effectieve rechtspraak innovatieve wetgeving vereist die ruimte biedt aan de rechter te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en conflicten niet op de spits drijven?

Vraag 4
Welke mogelijkheden heeft de rechtbank Noord-Nederland om verder vorm te geven aan snelle, laagdrempelige en eenvoudige geschilbeslechting door de rechter? Behoort een vervolg van de proef met de spreekuurrechter ook voor de rechtbank Noord-Nederland tot de mogelijkheden?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Nispen (SP), ingezonden 11 april 2018 (vraagnummer 2018Z06702).
1 http://www.lc.nl/friesland/Spreekuurrechter-stopt-ondanks-succes-23094095.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Spreekuurrechter stopt, ondanks succes’

Het blokkeren van de laagdrempelige procedure bij de Spreekuurrechter voor aardbevingsschadezaken

Initiatieven voor laagdrempelige rechtspraak in de buurt

Het bericht ‘Staat wil deal met Volkert van der Graaf’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Ook ING stopt met inning coronasteun uit VS’

Het bericht ‘PricoH stopt met Kwadraatonderwijs. Ouders reageren verbijsterd: ‘Dit is een grote ramp’’.

Het bericht Expertisecentrum Euthanasie stopt met hulp wegens corona.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl